Diecezja Gliwicka: poświęcenie kościoła w Lisowie

Biskup Gliwicki Jan Kopiec dokonał dziś poświęcenia kościoła pw. Matki Bożej Matki Kościoła w Lisowie.

Dziś - na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich - miało miejsce poświęcenie kościoła w Lisowie, wybudowanego w 1999 roku. 

Mszy Świętej przewodniczył Biskup Gliwicki Jan Kopiec. 

Koncelebrowali: ks. Proboszcz Kazimierz Bartosik, ks. Dziekan Piotr Mańka oraz zaproszeni kapłani.

Obecni byli diakoni i klerycy WMSD w Opolu. 

W trakcie homilii, bp Jan Kopiec podkreślił, iż dzisiejsza chwila jest potwierdzeniem że ciągle potrzebujemy ostatecznego przyjścia Pana, który zaznaczy swoje działanie w naszych sercach i  umysłach. Wskazał, iż dzisiejsza - tak bogata - liturgia ukazuje niezwykły sens naszego trwania przed Bogiem, który przez mury  świątyni przemawia do nas i zaprasza byśmy razem, kierując się przykazaniem miłości wprowadzali nowy porządek w świecie, bezpowrotnie kładąc kres nienawiści, złości i postawom wzajemnego podgryzania się. To miłość - przejawiająca się w zgodzie, wzajemnej akceptacji - jest właściwym porządkiem i celem do którego musimy dążyć.

Nawiązując do czytania z Księgi Proroka Nechemiasza, przybliżając wiernym trudne doświadczenia narodu wybranego na przestrzeni wieków, bp Kopiec wskazał, iż w tym szczególnym dniu, kiedy podsumowujemy dotychczasową posługę tej świątyni a jednocześnie prosimy Pana aby wziął ją w swoje władanie, udziela nam się nastrój autora natchnionego. Tak samo bowiem jesteśmy spragnieni Bożej prawdy, uzmysławiamy sobie jaką radość daje Słowo Boże w człowieku, odczuwamy iż obecność Boga jest największym darem jaki możemy otrzymać.

Każda świątynia to miejsce przymierza między Bogiem a nami, to przestrzeń gdzie głoszone są pouczenia jak iść naprzód i jak kształtować swoje serce; to możliwość usłyszenia słów prawdy i otuchy; to wreszcie płaszczyzna gdzie wzajemnie się szanujemy, zapominając o osobistych roszczeniach. Ksiądz biskup wyraził życzenie, aby nikogo nie opuszczała tęsknota za życiem w prawdzie, miłości, zgodzie i pokoju.

Wyrażając radość z nowej świątyni w imieniu całej wspólnoty diecezjalnej, Bp Kopiec podkreślił iż jest pod wrażeniem wysiłku włożonego w jej budowę. Prosił gorąco o to, by nigdy nie zabrakło pokory i szacunku w stosunku do miejsca, które poprzez namaszczenie świętym olejem staje się własnością Pana: - "Stanął dom, gdzie będzie Bóg obecny i gdzie będzie głoszona Prawda. Miejsce, które sobie Pan obrał - jest święte."

***

Parafia Lisów jest jedną z najrozleglejszych w diecezji gliwickiej. Należy do niej 15 wiosek, z których najdalej - bo 6 km od kościoła parafialnego, położona jest miejscowość Turza.

21 lutego 1982 roku przy tymczasowej kaplicy w Lisowie została erygowana nowa parafia. W 1983 roku rozpoczęto prace przy budowie nowego kościoła pw. Matki Bożej Matki Kościoła. Z wielu przyczyn, niezależnych od prowadzącego budowę ks. Józefa Dudy, budowę ukończono dopiero w 1999 roku. W tym samym roku 29 sierpnia, biskup gliwicki Jan Wieczorek poświęcił nowy kościół.

W ołtarzu kościoła pw. MB Matki Kościoła w Lisowie są złożone relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbe.

« 1 »

reklama

reklama

reklama