Katowicka katedra pomnikiem historii

Katowicka katedra, kuria oraz ogrody kurialne dołączyły do prestiżowej listy Pomników Historii.

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wraz z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem odebrali z rąk Prezydenta Polski Andrzeja Dudy tekst rozporządzenia nadającego katowickiej katedrze wraz z kurią metropolitalną oraz ogrodami tytuł Pomnika Historii.

W ten sposób obiekty te dołączyły do prestiżowej listy na której znajduje się zaledwie pięć zabytków województwa śląskiego. Dzisiejsza nominacja rozszerza strefę Sejmu Śląskiego jako Pomnika Historii i włącza w nią zespół katedralny.

- Gmach Województwa i Sejmy Śląskiego oraz zespół katedralny w Katowicach cechują wyjątkowe wartości historyczne – czytamy na stronie Prezydenta RP. – Zabytki są powiązane z ważnymi dla kraju wydarzeniami, jakimi był powrót w 1922 r. części historycznego Górnego Śląska do Polski i powstanie autonomicznego województwa śląskiego oraz uniezależnione od niemieckim struktur kościelnych diecezji katowickiej – czytamy dalej.

Podczas samej uroczystości wręczenia rozporządzenia przypomniano, że powstające w pierwszej połowie XX wieku budowle są „materialnym znakiem nowej sytuacji politycznej w regionie i silniejszej pozycji samych Katowic”. Zwrócono także uwagę, że „archikatedra, której budowę od początku wspierały władze świeckie, niejako symbolizowała rolę, jaką na Górnym Śląsku odegrał Kościół Rzymskokatolicki, będąc przez lata nośnikiem polskich tradycji, kultury i języka”.

Lista Pomników Historii obejmuje zabytki nieruchome o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalone w powszechnej świadomości i mające duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W województwie śląskim na listę Pomników Historii jest wpisanych pięć obiektów: kopalnia srebra w Tarnowskich Górach, Jasna Góra, radiostacja gliwicka, katowickie osiedle Nikiszowiec oraz gmach Sejmu Śląskiego.

ks. sk / Katowice

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao