Licheń. Rekolekcje formacyjne Ruchu Equipes Notre- Dame

22 małżeństwa zrzeszone w Ruchu Equipes Notre-Dame wzięły udział w rekolekcjach formacyjnych zatytułowanych „Reguła życia”, które w dniach 3-5 listopada br. odbyły się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym.

Jak wyjaśnili państwo Helena i Paweł Kukołowiczowie z Warszawy, para odpowiedzialna za organizację i przebieg licheńskiego spotkania, rekolekcje miały charakter otwarty, tzn. wzięły w nich udział zarówno pary należące do Ruchu, jak i takie, które zastanawiają się nad wstąpieniem w jego szeregi.

„W Licheniu spotykamy się na rekolekcjach formacyjnych zatytułowanych „Reguła życia”. Chodzi o to, aby każde małżeństwo ustaliło sobie plan zmian w swoim życiu, zaplanowało konkretny wysiłek, dzięki któremu pozytywnym zmianom ulegną pewne zachowania zbliżające do Boga.” – powiedział pan Paweł Kukołowicz.

Opiekę duchową w trakcie rekolekcji w Licheniu sprawował ks. Robert Awerjanow z Kutna, który w sobotę przygotował dla rekolektantów konferencję nt. ascezy połączonej z regułą życia. Z kolei adorację Najświętszego Sakramentu poprowadził ks. Marek Kordaszewski MIC, licheński wikariusz.

W niedzielę małżeństwa uczestniczące w rekolekcjach włączyły się we wspólną modlitwę wraz z licheńską wspólnotą parafialną podczas Mszy św. w kościele pw. św. Doroty o godz. 10.30.

Rekolekcje są jednym z sześciu punktów formacji w Ruchu Equipes Notre-Dame. Każda para małżeńska ma obowiązek uczestniczyć przynajmniej raz do roku w 48-godzinnych rekolekcjach zamkniętych. Do pozostałych punktów formacji należą: medytacja nad Słowem Bożym, modlitwa małżeńska, modlitwa osobista, dialog małżeński oraz reguła życia.

Ruch Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame został założony w 1939 roku przez francuskiego duchownego, ks. Henri Caffarela. Jest to ruch świecki na prawie kanonicznym zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 2002 roku. W chwili obecnej Ruch jest obecny w ponad 80 krajach. W życiu Ruchu uczestniczy około 65 tysięcy małżeństw i ponad 8 tysięcy księży na całym świecie. Ekipa, czyli grupa małżeństw złożona z od 4 do 7 małżeństw i kapłana, spotyka się raz w miesiącu. Zbiór zasad działalności Ruchu EN-D określa dokument zwany Kartą Ruchu Equipes Notre-Dame. W Polsce Ruch powstał w 2002 roku i należy do niego blisko tysiąc małżeństw zrzeszonych w 9 sektorach: Wielkopolskim, Kujawskim, Łódzkim, Mazowieckim A, Mazowieckim B, Podlaskim, Dolnośląskim, Górnośląskim i Małopolskim.

W Licheniu działają 3 ekipy zrzeszające 7 małżeństw. Ich przewodnikiem duchowym jest ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii pw. św. Doroty.

Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium w Licheniu Starym

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama