Lubelska wolontariuszka będzie posługiwać w Santa Clara na Kubie

Dwa miesiące będzie posługiwać w diecezji Santa Clara na Kubie wolontariuszka z archidiecezji lubelskiej. Posługa obejmuje pomoc w katechezie, organizowanie zajęć dla dzieci, odwiedzanie chorych oraz dzielenie się doświadczeniem polskiego wolontariatu.

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Ewa Pankiewicz, udała się do miejscowości Caibarien, w diec. Santa Clara na zaproszenie tamtejszego biskupa Arturo Amadora. Poprzednio, w roku 2015, brała udział w Kongresie Miłosierdzia organizowanym w Santa Clara przez tamtejszą diecezję i lubelskie Centrum Wolontariatu. Obecnie zaangażowana została w pomoc przy katechezie w okręgu Caibarien, gdzie dopiero powstają struktury parafialne.

Katecheza skierowana jest głównie do dorosłych, wracających do Kościoła po latach programowej ateizacji na Kubie. Wolontariuszka przygotowywać będzie również grupy dzieci i młodzieży do przeżywania Bożego Narodzenia, m.in. poprzez nieznaną na Kubie tradycję jasełek. Ważną treść jej misji stanowi organizacja grup wolontariatu na rzecz wsparcia osób chorych, ubogich, bezdomnych i dzieci ulicy.

Współpraca pomiędzy archidiecezją lubelską i diecezją Santa Clara trwa już ponad 10 lat, lubelskie inicjatywy są odpowiedzią na wołanie św. Jana Pawła II– „Niech świat otworzy się na Kubę!”, wypowiedziane w czasie Jego pielgrzymki na Wyspę w 1998 r.

Do diecezji Santa Clara przekazana została pomoc humanitarna w postaci tony mleka w proszku, setki egzemplarzy Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego, lubelscy wolontariusze brali udział także w misjach ludowych na terenie kubańskiej diecezji i animowali powstawanie młodzieżowych wspólnot duszpasterskich. Ordynariusz Santa Clara, bp Arturo Amador dwukrotnie odwiedzał Lublin i Polskę, spotykał się m.in. z metropolitą lubelskim abp. Stanisławem Budzikiem.

Diecezja Santa Clara erygowana została w roku 1995, na jej terenie mieszka ponad 2 mln ludności, w większości przyznającej się do katolicyzmu. Funkcjonuje tam obecnie 40 parafii i 207 ośrodków duszpasterskich, w których od czasu do czasu sprawowana jest Eucharystia. Posługę kapłańską pełni 38 kapłanów, w tym dwóch z Polski, ks. Marcin Chłopek i ks. Paweł Bielecki (diec. Sandomierska). W przyszłym roku swój dom zakonny otworzą w Santa Clara siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretanki).

ks. mp / Lublin

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama