Radwanowice: prawie 500 osób na spotkaniu opłatkowym Fundacji im. Brata Alberta

Blisko pół tysiąca osób niepełnosprawnych, ich rodziców, przyjaciół oraz wolontariuszy, pracowników i darczyńców uczestniczyło 20 grudnia w spotkaniu opłatkowym Fundacji im. Brata Alberta w podkrakowskich Radwanowicach.

Na spotkaniu obecni byli także darczyńcy, duchowni, przedstawiciele instytucji kultury i władz lokalnych oraz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Brata Alberta w Radwanowicach. Uczestnicy wydarzenia obejrzeli także jasełka w wykonaniu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.  

W trakcie spotkania tradycyjnie wręczone zostały Nagrody Społeczne im. Stanisława hr. Pruszyńskiego – współzałożyciela Fundacji, które są przyznawane za wrażliwość, życzliwość, pomoc oraz zaangażowanie w pracę społeczną i zawodową na rzecz Fundacji Brata Alberta.

- Przez cały czas w swojej działalności nawiązujemy do Stanisława Pruszyńskiego, który był społecznikiem, również był niepełnosprawny i dużo pomagał osobom niepełnosprawnym. Dlatego nagrodę otrzymują pracownicy, którzy szczególnie angażują się w prace Fundacji – mówił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, założyciel i opiekun Fundacji. - Jego dewiza brzmiała ''Semper immota fides'', co znaczy „zawsze niewzruszonej wiary”. Uważał on, że pomoc daje dobre efekty wtedy, gdy jest oparta na wierze i trzymaniu się wartości – dodał.

Spotkanie opłatkowe było też okazją do podsumowania 2017 r., w którym fundacja świętowała 30-lecie istnienia, a także Roku Świętego Brata Alberta, który upominał się o godność dla najbardziej potrzebujących i stanowił inspirację dla założycieli ośrodka.

- Fundacja ma już 32 placówki na terenie Polski. Na nasze spotkanie zapraszamy przyjaciół i wolontariuszy, ponieważ bez nich nie byłoby to możliwe. Fundacja to nie tylko budynki, ale przede wszystkim ludzie. W tym szczególnym roku poświęcony został kamień węgielny pod budowę nowego domu. To pokazuje, że to dzieło rośnie – podkreślił ks. Isakowicz-Zaleski.

Z kolei Małgorzata Urbanik, psycholog, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowych zwróciła uwagę, że spotkanie opłatkowe jest ważne zarówno dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, ale także dla pracowników i wolontariuszy. - Wielu z naszych podopiecznych nie ma bliskich, dlatego dla nich jest to szczególny czas, w którym czują, że my jesteśmy dla nich – podkreśliła.

Fundację im. Brata Alberta założyli w 1987 r. Zofia Tetelowska, inż. Stanisław Pruszyński, prof. Stanisław Grochmal, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz osoby wywodzące się z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i wspólnot "Wiara i Światło" z Krakowa. Jej celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Fundacja prowadzi domy stałego pobytu, Warsztaty Terapii Zajęciowych, Świetlice Terapeutyczne, domy dziennego pobytu i ośrodki adaptacyjne, a także szkoły i przedszkola integracyjne. Fundacja jest też organizatorem licznych koncertów charytatywnych, spotkań integracyjnych, wystaw i przeglądów twórczości osób niepełnosprawnych umysłowo. Jej działalność od samego początku wspierał kard. Franciszek Macharski.

led / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama