Szklarska Poręba - spotkanie Księży Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich

W Szklarskiej Porębie, na terenie diecezji legnickiej, w domu „Caritas” odbyło się spotkanie Księży Dyrektorów odpowiedzialnych za duszpasterstwo w poszczególnych diecezjach

Spotkanie, zorganizowane z inicjatywy ks. abp. Wiktora Skworca, przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, dotyczyło realizacji programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 „Duch, który umacnia miłość”. Abp W. Skworc podziękował księżom dyrektorom za rozpowszechnianie, promowanie i adaptację programu duszpasterskiego w polskich diecezjach. Wyraził im również wdzięczność za zaangażowanie w przygotowanie nowego programu oraz za wszystkie wskazania, jakie przekazali do sekretariatu Komisji w kwestii opracowywania nowego programu.

Podczas spotkania ks. Roman Chromy, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP przedstawił wyniki ankiety skierowanej wcześniej do księży dyrektorów, dotyczącej oceny treści, formy i pomocy pastoralnych programu duszpasterskiego na rok 2017/2018, wpisanego w hasło zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. W swoich odpowiedziach księża podkreślali praktyczną stronę prezentowanego programu, który będzie realizowany w diecezjach i parafiach od Adwentu br. Zauważyli również duże zainteresowanie i życzliwe przyjęcie programu w parafiach przez duszpasterzy. Wskazywali na trudności związane z integralnym realizowaniem programu na różnych płaszczyznach duszpasterstwa.

Praktyczną stronę realizowania programu i dostosowywania go do potrzeb konkretnej parafii zaprezentował ks. dr Kazimierz Półtorak, proboszcz parafii w Gryficach. W swoim wystąpieniu – będącym również wprowadzeniem do pracy w grupach – starał się przedstawić koncepcyjne rozwiązania uwzględniające dary i owoce Ducha Świętego.

W drugim dniu obrad księża dyrektorzy zastanawiali się nad treściami drugiego roku duszpasterskiego (2018/2019) poświęconego Duchowi Świętemu, który będzie realizowany pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. W zagadnienie wprowadził uczestników roboczego spotkania ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż, który mówił o apologii i pogłębianiu wiary dzięki darom Ducha Świętego. Natomiast ks. Krystian Piechaczek z sekretariatu Komisji Duszpasterstwa KEP przedstawił założenia i cele drugiego roku realizacji programu duszpasterskiego. Będzie ona konsekwentnym dopełnieniem części pierwszej; o ile pierwszy rok realizacji nowego Programu Duszpasterskiego dotyczy odkrywania darów Ducha Świętego, to w drugim roku realizacji programu akcent padnie na temat misji (zadań) ochrzczonych i bierzmowanych.

Uczestniczący w spotkaniu Księża Dyrektorzy przekazywali wiele konstruktywnych wskazówek, które ułatwią Komisji Duszpasterskiej redakcję ogólnopolskiego programu, aby mógł on być faktyczną odpowiedzią na oczekiwania duszpasterzy oraz osób świeckich w parafiach.

Podsumowując spotkanie abp W. Skworc podziękował księżom dyrektorom za zgłaszane propozycje i chęć włączenia się w przygotowywanie omawianego programu. To świadczy o dużej odpowiedzialności za kształt duszpasterstwa w diecezji oraz poszukiwaniu skutecznych rozwiązań, które dzięki wymianie doświadczeń mogą zaowocować właściwie opracowanym programem, będącym konkretną pomocą w realizacji duszpasterskich działań podejmowanych w parafii.

« 1 »

reklama

reklama

reklama