XII Dni Jana Pawła II w Krakowie

Po raz dwunasty ludzie Kościoła, nauki i sztuki - hierarchowie, profesorowie akademiccy, artyści poddadzą refleksji temat: „Prawa człowieka i prawa narodów", odnosząc go do nauki Kościoła powszechnego i Jana Pawła II.

XII Dni Jana Pawła II odbędą się w Krakowie w dniach 7–9 listopada br. Otworzy je konferencja prasowa w Sali Okna Papieskiego z udziałem Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Dni Jana Pawła II to inicjatywa podjęta przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, którzy dostrzegli potrzebę zainicjowania przedsięwzięcia, które łączyłoby środowisko akademickie Małopolski w celu upamiętnienia postaci Ojca Świętego Jana Pawła II, popularyzowało ogromne dziedzictwo naukowe i artystyczne jakie po sobie pozostawił. 

Decyzja o organizacji pierwszych Dni Jana Pawła II została podjęta w 2006 r. W przedsięwzięciu wzięły udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale także szkoły wyższe z województwa małopolskiego. Ich działania - pod hasłem „Prawda" - koordynowała wówczas Papieska Akademia Teologiczna (dziś: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Następnie rolę głównego organizatora przejmowały kolejno: Uniwersytet Ekonomiczny (2007 - „Dobro"), działające wspólnie szkoły artystyczne Krakowa - Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Akademia Sztuk Pięknych (2008 - „Piękno"), Uniwersytet Jagielloński (2009 - „Wiara i nauka"), Akademia Górniczo-Hutnicza (2010 - „Wolność"), Politechnika Krakowska (2011 - „Godność"), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (2012 - „Dialog", 2013 - „Mądrość", 2014 - „Nadzieja", 2015 - „Świętość", 2016 - „Miłosierdzie").

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Dni Jana Pawła II brzmi: „PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA NARODÓW".

W ramach Dni tradycyjnie odbywać się będą sesje naukowe, w tej edycji takie jak: „Veritatis splendor wobec post - prawdy", w przypadku której wykład wprowadzający przed panelem dyskusyjnym wygłosi arcybiskup metropolita Marek Jędraszewski w klasztorze oo. franciszkanów, natomiast tematem sesji w Akademii Ignatianum będzie: „ Od praw człowieka do praw narodów".

W nauczaniu społecznym Kościoła, w tym także papieża Jana Pawła II, wiele miejsca zajmuje kwestia praw naturalnych i praw stanowionych. Tym właśnie tematom, także zależnościom między prawami jednostki, a prawami społeczności poświęcona będzie główna sesja naukowa w auli Collegium Novum UJ. Personalistyczny charakter praw człowieka i komunijną wizję praw narodów w nauczaniu św. Jana Pawła II przedstawi ks. kard. Stanisław Dziwisz, natomiast prof. Rocco Buttiglione, włoski polityk i nauczyciel akademicki, opowie o suwerenności przez kulturę. Ks. bp Jan Piotrowski będzie mówił o sprawiedliwości i pokoju jako przesłaniu adhortacji „Ecclesia in Africa". Siostra Małgorzata Chmielewska opowie o Kościele ubogich według Jana Pawła II.W sesji wezmą także udział: ks. prof. Wojciech Zyzak, rektora UPJPII w Krakowie, prof. Zbigniew Chłap, ks. prof. Andrzej Szostek MIC i prof. Zofia Zarębianka.

Dni Jana Pawła II to sympozja, ale także imprezy o charakterze kulturalnym i artystycznym. Rozpowszechnianiu wiedzy o Janie Pawle II zwłaszcza wśród młodych ludzi służą towarzyszące Dniom konkursy - literacki oraz fotograficzny.

To także kolejne edycje sesji „Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II" odbywające się w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz organizowany przez tę uczelnię koncert z udziałem Kai Danczowskiej, Marcina Wolaka, ale też Jerzego Treli, który będzie czytał fragmenty Tryptyku rzymskiego.

Konferencja prasowa, na którą zaproszeni są wszyscy dziennikarze, odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Okna Papieskiego Pałacu Arcybiskupów Krakowskich.

Marta Mastyło | UPJPII

Źródło: Archidiecezja Krakowska, diecezja.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao