14 stycznia – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

W drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego Kościół powszechny obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W tym roku przypada on 14 stycznia. Towarzyszy mu zachęta do odprawienia Mszy św. według formularza modlitwy za uchodźców i wygnańców.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przeżywany jest po raz 104. Co roku Papież kieruje orędzie na ten dzień. „Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki – czytamy w tegorocznym orędziu. Przesłanie Papieża zatytułowane jest: „Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców”.

>> Tekst orędzia

W odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka powstała inicjatywa, by zachęcać duchownych w całej Polsce do odprawienia mszy według specjalnego, mało znanego i używanego formularza mszy za uchodźców i wygnańców (dostępny w mszale, pozycja 40). Zgodę na to, aby skorzystać z tej możliwości, wyrazili wszyscy biskupi diecezjalni w Polsce.

Na stronie inicjatywy (mszazauchodzcow.pl) można znaleźć mapę Polski z zaznaczonymi kościołami, w których 14 stycznia zostanie odprawiona Msza za wygnańców i uchodźców. Na tej stronie, jak również w specjalnym wydarzeniu na Facebooku można znaleźć wszelkie potrzebne informacje oraz tekst samego formularza znajdującego się również w Mszale Rzymskim.

„Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała. Zachęcam wszystkich księży, żeby 14 stycznia odprawili mszę świętą według formularza „Mszy za uchodźców i wygnańców”. Najlepiej byłoby, gdyby ta modlitwa zakorzeniła się w naszych wspólnotach parafialnych i wracała cyklicznie co jakiś czas” – podkreśla bp Krzysztof Zadarko, delegat Episkopatu ds. Imigracji.

Delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w specjalnym słowie zachęca natomiast do szczególnej modlitwy za Polaków przebywających poza granicami naszego kraju oraz ich rodziny, które często doświadczają ciężaru rozłąki z bliskimi.

>> Słowo

„Pamiętajmy w modlitwie o Polakach na emigracji. Otoczmy modlitwą także tych, którzy przybyli do naszego kraju zza wschodniej granicy oraz migrantów i uchodźców na całym świecie, szczególnie ofiary konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie” – zachęca rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Jedną z form  pomocy uchodźcom jaką organizuje Kościół w Polsce jest program Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”, którą zainicjował w październiku 2016 r. abp Stanisław Gądecki. Uchodźcom pomaga też Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. To z jego przedstawicielami Przewodniczący Episkopatu odwiedził m.in. obóz dla uchodźców w Erbilu. Pomoc dla przebywających na Wschodzie oraz stamtąd przybywających prowadzi m.in.  Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, którego biuro mieści się w Sekretariacie Episkopatu Polski. Pomoc duszpasterską dla Polaków mieszkających za granicą niesie natomiast Biuro Emigracji Polskiej przy Delegacie Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji.

***

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku. Jak czytamy w instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r. jest pomyślany „jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów”.

Liczbę migrantów w całym świecie szacuje się na ok. 220 mln. Wojny, prześladowania i terror to najbardziej tragiczne przyczyny, dla których ludzie opuszczają swój dom rodzinny i ojczyznę w poszukiwaniu lepszego bytu.

BP KEP, episkopat.pl

Tekst Formularza Mszy za wygnańców i uchodźców

Materiały do wykorzystania na Dzień Migranta i Uchodźcy

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama