36. Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy z Konina

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej do licheńskiego sanktuarium dotarła 36. Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy z Konina.

200-osobowa grupa pątników modliła się podczas Mszy św. o godz. 16.00 celebrowanej przez ks. prał. Józefa Wysockiego, proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w Koninie (26.08). Hasłem tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej było zdanie: „Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Pątnicy w Licheniu pojawili się o godz. 15.00. Przy pomniku św. Jana Pawła II, znajdującym się w sąsiedztwie kościoła parafialnego, przywitał ich ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz licheńskiej parafii. Marianin w słowie powitalnym wyraził radość z faktu, iż pielgrzymi przybyli do Lichenia już po raz 36.

Organizatorka pielgrzymki, p. Mariola Rakiewicz, szefowa Akcji Katolickiej diecezji włocławskiej, wyjaśniła, iż konińska pielgrzymka ma charakter wielopokoleniowy, gdyż wraz z pątnikami, którzy biorą w niej udział począwszy od lat 80., pielgrzymują także ich wnuki. Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej wpisuje się także w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości przed stu laty: - „Chcemy pamiętać o tych pięknych jubileuszach – stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego i dlatego przynosimy dziś Maryi wielkie dziękczynienie za ten dar, za cud wolności”.

Podczas procesji na wejście, do ołtarza zostały uroczyście wniesione relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana NSZZ „Solidarność”. Homilię podczas Eucharystii wygłosi ks. Zbigniew Cabański, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Koninie.  W słowie kapłan nawiązał do Ewangelii wg św. Jana o cudzie Jezusa dokonanym w Kanie Galilejskiej. Zaznaczył, że błogosławieństwo Boga jest realizowane przez miłość. A tą, która stoi na straży mądrości jest Maryja, która jako pierwsza zauważyła, że w trakcie uroczystości weselnych zabrakło wina: - „Właśnie Maryja jest domem mądrości. I dobrze, że od 36 lat do tego domu pielgrzymują ludzie pracy, aby pomimo zmieniających się struktur i uwarunkowań życia uczyć się mądrości w Jej domu. Uczymy się jej od Maryi, która zawsze jest tam, gdzie jej dzieciom czegoś brakuje, tak, jak na weselu w Kanie Galilejskiej” – powiedział kapłan.

Po Mszy św. kapłani udzielili indywidualnego błogosławieństwa dzieciom przed rozpoczęciem nowego roku nauki. Tuż po zakończonej Eucharystii uczestnicy pielgrzymki udali się pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, znajdującego się na skwerze przed bazyliką, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego złożono kwiaty i znicze oraz odmówiono litanię do błogosławionego.

Oprawę muzyczną tegorocznych uroczystości przygotowały wspólnie dwa chóry: „Soli Deo” z Konina pod dyrekcją p. Katarzyny Jaworskiej oraz „Largo” z Radziejowa pod dyrekcją p. Aliny Czapiewskiej. 

źródło: Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama