50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny [transmisja]

"Po co teologia" - to hasło 50. Jubileuszowego Tygodnia Eklezjologicznego, który rozpoczął się 16 kwietnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Wydarzenie transmitowane jest online.

Tydzień Eklezjologiczny to odbywająca się od 1965 roku ogólnopolska konferencja naukowa. W jej programie znaleźć można spotkania, wykłady, dyskusje i koncerty, umożliwiające pochylenie się nad zagadnieniami, którymi aktualnie żyje teologia i Kościół; jest to doskonała okazja do wymiany myśli pomiędzy teologami z różnych ośrodków naukowych.

50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny, który potrwa od 16 do 20 kwietnia 2018 roku, organizowany jest przez działające na Wydziale Teologii Koło Naukowe Teologów – najstarszą studencką organizację na KUL.

Wydarzenie to jest jedną z inicjatyw wpisujących się w obchody 100. rocznicy powstania Uniwersytetu Lubelskiego.

Transmisje online z konferencji prowadzone będą na kanale YouTube: 50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny

Problematyka nadchodzącego Tygodnia Eklezjologicznego koncentrować się będzie wokół dwóch tematów – uniwersytetu katolickiego i teologii jako dyscypliny naukowej. Organizatorzy pragną zastanowić się nad tożsamością uniwersytetu katolickiego w dzisiejszej rzeczywistości, odpowiedzieć na pytanie o miejsce teologii we współczesnym krajobrazie uniwersyteckim oraz w relacji do innych dziedzin nauki, a także ukazać bogatą perspektywę badań poszczególnych dyscyplin teologicznych – od nauk biblijnych, poprzez teologię fundamentalną, dogmatyczną i ekumenizm; teologię moralną i teologię duchowości; historię Kościoła i patrologię; liturgikę i homiletykę, na teologii pastoralnej i katechetyce kończąc. Zaplanowano również dyskusję panelową pt. Po co teologia?, w której wezmą udział teolodzy – duchowni i świeccy – oraz osoby na co dzień nie zajmujące się tą dyscypliną. Jubileuszowy charakter tego przedsięwzięcia chcemy podkreślić obecnością przedstawicieli hierarchii Kościoła i wybitnych specjalistów wspomnianej tematyki.

Źródło: Leszek Wojtowicz, www.kul.pl

Facebook/Po co Teologia? 50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao