reklama

Caritas Polska: Trzy projekty w Afryce zakończone!

Właśnie zakończyły się trzy projekty prowadzone w Kamerunie, Rwandzie i Zambii. Odnowienie domu misyjnego, generator prądotwórczy dla ośrodka zdrowia i założenie fermy przepiórek były głównymi celami projektów pomocowych w Afryce.

Kamerun

W Kamerunie Caritas Polska przekazała środki na odnowienie i doposażenie domu misyjnego w Nkol Avolo prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. Projekt polegał na wymianie futryn okiennych i drzwiowych, a także zakupie kuchenki gazowej, lodówki i zamrażarki.

Siostry prowadzą dożywianie osób ubogich, dlatego też niezbędna była wymiana sprzętu kuchennego. Dotychczas korzystały z kuchenki na butlę gazową, która była bardzo stara i groziła wybuchem. Wykorzystywały też częściowo kuchnię polową znajdującą się na zewnątrz, jednak przygotowanie posiłków w takich warunkach zajmowało bardzo dużo czasu i nie było pewności, czy posiłki są dobrze przygotowane i bezpieczne. W ramach projektu zakupiono też lodówkę na butlę gazową i zamrażarkę, aby siostry mogły bezpiecznie przechowywać żywność.

Rwanda

Caritas Polska wsparła też zakup generatora prądotwórczego dla ośrodka zdrowia prowadzonego przez siostry pallotynki w Masace w Rwandzie. Należy podkreślić, że jest to jedyna publiczna placówka w promieniu 10 km dla ok. 35 000 osób. Funkcjonuje tutaj porodówka i szpital z ostrym dyżurem, wykonywane są badania laboratoryjne, zabiegi, opatrunki i szczepienia, udzielana jest też pomoc chorym na gruźlicę oraz na HIV/AIDS.

”Zakup generatora rozwiązał trudną sytuację ośrodka zdrowia na  długie lata: zapewnia skuteczność szczepienia dzieci, ułatwia odbieranie porodów i wykonywanie badań w laboratorium” – mówi s. Marta Litawa.

Zambia


Projekt zrealizowany przez Siostry Misjonarki Świętej Rodziny w Zambii dotyczył założenia fermy przepiórek. Hodowla przepiórek jest bardzo popularna w Zambii, gdyż panuje tam sprzyjający klimat. W ramach fermy powstały dwa budynki. Pierwszy z nich to pomieszczenie wykorzystywane w początkowym etapie: jaja przepiórek przechowywane są w inkubatorze do wylęgu, a następnie przenoszone do tak zwanej szafy ogrzewanej lampami. Po kilku dniach ptaki można przenieść w nieogrzewane miejsce. W budynku tym są dwa pomieszczenia: jedno przeznaczone dla niosek, a drugie dla broilerów. Dodatkowo korytarz wykorzystywany jest do przechowywania paszy.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao