Chrześcijański przedsiębiorca kontynuatorem dzieła stworzenia

Chrześcijański przedsiębiorca wie, że jest nad nim Pan Bóg i jaką łaską został obdarzony, mogąc w pewnej mierze kontynuować dzieło stworzenia - mówił abp Jędraszewski na konferencji „Mateusz 25. Droga i cel przedsiębiorcy".

Konferencja naukowa „Mateusz 25. Droga i cel przedsiębiorcy" poświęcona została pamięci ks. dra Marka Leśniaka. Metropolita krakowski objął to wydarzenie swoim honorowym patronatem.

Abp Marek Jędraszewski odwołał się do historii, przywołując cyniczny napis "Arbeit macht frei", zamieszczony nad bramą obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Zaznaczył, że przestąpienie progu obozu odbierało człowiekowi tożsamość, zamieniając nazwisko na numer.

- Hitlerowcy celowo zniekształcili ewangeliczne przesłanie. Nie Bóg, który jest prawdą wyzwala, ale praca. W obozie koncentracyjnym doszło do podwójnego przekreślenia transcendencji - Boga i godności osobowej człowieka.

Arcybiskup zaznaczył, że w dzisiejszym świecie nastąpiła kolejna zmiany myśli ewangelicznej przez zastąpienie jej sformułowaniem - pieniądz czyni wolnym.

- Pieniądz zostaje postawiony w miejsce Pana Boga, stając się bożkiem mamoną, ponownie przekreślając człowieka. Liczy się nie konkretna jednostka, ale konto w banku - zauważył metropolita.

Arcybiskup nawiązał do odmówionej na początku konferencji modlitwy przedsiębiorcy i pracodawcy, której treść nawiązuje do Boga Stwórcy i wyraża głębokie przekonanie, że człowiek biznesu jest uczestnikiem i kontynuatorem tego dzieła. 

- Życzę, by w świecie powszechnej globalizacji, przekreślenia człowieka i jego godności zabrzmiało wyraźne przesłanie, że chrześcijański przedsiębiorca to człowiek, który wie, że jest nad nim Pan Bóg i wie jaką łaską został przez Boga obdarzony, mogąc w pewnej mierze kontynuować dzieło stworzenia - mówił na zakończenie swojego słowa metropolita.

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska 

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama