reklama

Dodatkowy nabór do programów stypendialnych Caritas!

Caritas Diecezji Siedleckiej aktualnie prowadzi dodatkowy nabór do dwóch programów stypendialnych: „Skrzydła” oraz „Dwa Talenty”, które są skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

Program „Skrzydła” służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu dzieci i młodzieży, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji losowej. Dzięki udzielonej pomocy dzieci będą mogły m.in. pojechać z klasą na wycieczki szkolne, uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne, sportowe czy skorzystać z korepetycji. Roczna kwota stypendium wynosi 1500 zł.

Program „Dwa Talenty” wspiera utalentowane dzieci i młodzież, których rozwijanie pasji jest również utrudnione przez sytuację materialną rodziny. Stypendysta w ramach udzielonego wsparcia, które wynosi 2000 zł w roku szkolnym, będzie mógł pojechać na obóz lub uczęszczać na zajęcia, które rozwijają jego pasję, zakupić sprzęty potrzebne do jej realizacji np. gitara czy aparat fotograficzny.

Oba programy są prowadzone we współpracy z pedagogami szkolnymi, Parafialnymi Zespołami Caritas, Szkolnymi Kołami Caritas lub pracownikami placówek Caritas Diecezji Siedleckiej – osób, które znają sytuację rodzinną dziecka i widzą jak udzielone stypendium wpływa na jego rozwój.

Aby zgłosić dzieci do programów należy do 15 grudnia dostarczyć wniosek wypełniony przez szkołę (zawierający opinie na temat dziecka) i rodziców wraz z załączeniem informacji poświadczających dochody rodziny: zaświadczenie z pracy o dochodach z ostatnich trzech miesięcy, informacja na temat posiadania bądź nieposiadania gospodarstwa rolnego (przelicznik hektarów przeliczeniowych) + osoby posiadające gospodarstwo rolne dołączają informacje o dopłatach unijnych, zasiłki i świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenia alimentacyjne.

Program realizowany jest dzięki wsparciu Caritas Polska oraz indywidualnych darczyńców, którzy w każdym momencie mogą przystąpić do programu – wypełniając deklarację wsparcia i wpłacając dobrowolną kwotę na konto Caritas Diecezji Siedleckiej Bank Spółdzielczy O/ Siedlce nr rachunku 63 9194 0007 0027 9318 2000 0280 z dopiskiem „Skrzydła” lub „Dwa Talenty”. Na koniec roku każdy z darczyńców otrzyma informację w jaki sposób zostały wydatkowane pieniądze ze stypendium i jak wpłynęły one na rozwój dziecka.

Więcej informacji oraz potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej www.siedlce.caritas.pl lub telefonicznie/osobiście u koordynatora programów stypendialnych – p. Karoliny Kłoś pod nr tel.: (25) 640-71-30 wew. 122 oraz poprzez e-mail: skrzydla.siedlce@caritas.pl. 

Źródło:Karolina Kłoś, Biuro Prasowe Caritas Diecezji Siedleckiej


« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao