Jasnogórska Rodzina Różańcowa ma już 50 lat

Na Jasnej Górze rozpoczął się rok jubileuszu 50-lecia istnienia Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Wspólnota powstała w okresie odnowy religijnej narodu polskiego w czasie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, staraniem paulina o. Bronisława Matyszczyka.

Prawnie została zatwierdzona z błogosławieństwem kard. Stefana Wyszyńskiego. Jej członkowie modlą się w intencjach Ojca Świętego, Ojczyzny, pokoju i o nawrócenie grzeszników.

Podobnie jak 50 lat temu, tak i sobotę, 6 stycznia, Jasnogórska Rodzina Różańcowa dokonała zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski. Do bycia apostołami miłości, apostołami miłosierdzia, czynnej miłości budującej rodziny i wspólnoty, modlitwy, ofiarowania doznawanego cierpienia za innych zachęcał członków Rodziny Różańcowej podczas Mszy św. na rozpoczęcie jubileuszu o. Arnold Chrapkowski.

Przełożony generalny zakonu paulinów życzył ciągłego umacniania wiary w sobie i innych poprzez odważne i wytrwałe świadectwo o Chrystusie. – To jest nasze konkretne zobowiązanie i konkretne pytanie, na które w tym roku jubileuszowym dla Jasnogórskiej rodziny Różańcowej trzeba odpowiedzieć: czy my poprzez naszą modlitwę, poprzez wchodzenie w tajemnice życia Jezusa i Maryi świadkami Bożej miłości - powiedział paulin.

O. Marek Nowacki Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej zwrócił uwagę, że wśród wielu stowarzyszeń, które pielęgnują modlitwę różańcową, jasnogórska wspólnota ma jeszcze jedno ważne zadanie do spełnienia. – Naszym charyzmatem jest „niesienie” Jasnej Góry, sanktuarium narodu, do wszystkich, którzy chcą mieć z nim szczególną więź, a narzędziem, którego używamy do tworzenia tej jedności, tej więzi, jest modlitwa różańcowa – wyjaśnił o. Nowacki.

Jasnogórska Rodzina Różańcowa ma charakter religijny, duchowy, dlatego nie jest związana z żadną organizacją społeczną. Jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych i jako kościelna wspólnota religijna budowana jest na żywej wierze w oparciu o szczególny kult błogosławionej Bogarodzicy Maryi - tak mówi statut JRR, który określa również cele, obowiązki i przywileje członków rodziny.

Współpracując ściśle z hierarchią kościelną, Rodzina Różańcowa realizuje zadania misyjne Kościoła, obejmuje modlitwą Ojca Świętego, cały Kościół, zabiega o odnowę życia religijno-społecznego i pokój w świecie. Członkowie JRR troszczą się o potrzeby bliźnich, szczególnie chorych, cierpiących, konających.

Jasnogórska Rodzina Różańcowa podejmuje działania natury duchowej i materialnej, które służą jasnogórskiemu sanktuarium. W latach 2003/2004 wspólnota Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej ufundowała 3 stacje różańcowe oraz „alejkę” na placu przed szczytem Jasnej Góry. Wniosła także swój wkład w renowację Kaplicy Różańcowej.

Z Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w 2004 zrodził się nowy ruch wspólnotowy: Arcybractwo Wieczystej Adoracji Jezusa Eucharystycznego - Przenajświętszego Sakramentu.

Przyjęcie do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej dokonuje się bezpośrednio w sekretariacie na Jasnej Górze w Częstochowie, lub drogą korespondencyjną. Siedzibą Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest Sanktuarium, przy ul. Kordeckiego 2.

mir / Jasna Góra

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama