reklama

Jerycho Różańcowe z okazji jubileuszu 200-lecia diecezji sandomierskiej

W związku z obchodami jubileuszowymi 200-lecia powstania diecezji sandomierskiej w parafiach trwa modlitwa - Jerycho Różańcowe.

Całodobowa modlitwa - Jerycho Różańcowe jest duchową formą świętowania jubileuszu 200-lecia powstania diecezji sandomierskiej i obejmuje swym zasięgiem wszystkie wspólnoty parafialne diecezji. Do modlitwy włączają się także wspólnoty zakonne na terenie diecezji. Odbywa się ona codziennie w innej parafii.

Wierni modlili się w ten szczególny sposób już w 70 parafiach oraz w znajdujących się na ich terenie domach zakonnych.

Jak podkreślają księża - duszpasterze, ta forma przeżywania jubileuszu przynosi wspaniałe owoce duchowego umocnienia wiernych i kapłanów. Powstają kolejne Koła Żywego Różańca oraz Grupy Modlitewne „Magaretka”, obejmujące swoją modlitwą księży. Zawiązało się także kilka grup modlitewnych wspierających ludzi chorych i samotnych. Wierni modlą się także o powołania kapłańskie i o dar świętości dla kapłanów.

Ks. Robert Kusiak, proboszcz parafii Błażek poinformował, że we Mszy św. inaugurującej parafialne czuwanie różańcowe uczestniczyły całe rodziny oraz duża grupa młodzieży szkolnej. - Chciałbym podkreślić, że we wspólnej modlitwie uczestniczą także wierni z pobliskich parafii archidiecezji lubelskiej, które graniczą z naszą parafią. Wielu z nich podkreśla, że to wspaniały czas, aby wspólnie z rodziną modlić się na różańcu – podkreśla.

Z kolei ks. Witold Szczur z parafii Gawłuszowice przez klika tygodni przed planowanym Jerychem Różańcowym przypominał podczas kazań ideę tej modlitwy. - Złączenie Jerycha Różańcowego z jubileuszem diecezji jest przypomnieniem i uczeniem naszej odpowiedzialności nie tylko za wspólnotę parafialną, ale także za całą diecezję. To dobry czas, który zapewne przyniesie błogosławione owoce – zwrócił uwagę.

Jerycho Różańcowe, to nieprzerwane czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się ono w parafii Mszą św. oraz modlitwą różańcową. W każdej parafii jest odprawiana Msza św. o północy w intencji powołań kapłańskich. Następnie odbywa się całonocne czuwanie. O godz. 15.00 jest odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego i dalsze czuwanie. O godz. 18.00 sprawowana jest kończąca Msza św.

apis / diecezja sandomierska

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao