Katowice: od dziś do soboty Ekumeniczne Dni Biblii

15 kwietnia rozpoczynają się Ekumeniczne Dni Biblii. Ich hasłem są słowa z Apokalipsy św. Jana „I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia”.

Ekumeniczne Dni Biblii w Katowicach rozpocznie nabożeństwo ekumeniczne o godz. 16.30 w kościele ewangelicko-augsburskim pod przewodnictwem bpa Mariana Niemca, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego diecezji katowickiej, zaś kazanie wygłosi bp Marek Szkudło z Kościoła rzymskokatolickiego. Podczas nabożeństwa zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu ekumeniczno-biblijnego. Prace zostały przegotowane techniką: rysunku wykonanego farbami, rzeźby i po raz pierwszy metodą grafiki.

Hasłem tegorocznych Dni są słowa zaczerpnięte z Apokalipsy św. Jana „I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia” (Ap 21,6 BE).

W środę 18 kwietnia w kaplicy św. Barbary na terenie Silesia City Center zostanie zorganizowany Maraton Biblijny w godz. 17.00–21.00, podczas którego przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich będą czytać Księgę Kapłańską w przekładzie ekumenicznym.

W czwartek 19 kwietnia w Bibliotece Śląskiej w Katowicach o godz. 17.00 rozpocznie się konferencja naukowa dotycząca Biblii, a w szczególności hasła tegorocznych Ekumenicznych Dni Biblii. Prelegentami będą: ks. prof. dr hab. Józef Kozyra, ceniony biblista z Katowic oraz dk. dr Leszek Jańczuk z Warszawy – biblista, jeden z tłumaczy Biblii w przekładzie ekumenicznym.

Gościem specjalnym konferencji będzie Małgorzata Platajs, dyrektor generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce, która zaprezentuje Biblię według przekładu ekumenicznego. Podczas spotkania będzie można zakupić egzemplarz Biblii w przekładzie ekumenicznym.

Ekumeniczne Dni Biblii potrwają do 21 kwietnia.

archidiecezja katowicka / Katowice

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao