Kościelny Inspektor Ochrony Danych na Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu

We wtorek 11 grudnia 2018 r. zebrała się Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski do omówienia bieżących kwestii w relacjach państwo–Kościół.

Jednym z istotnych tematów poruszonych podczas obrad była współpraca w zakresie ochrony danych osobowych. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła 13 marca br. Dekret Ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Jako jeden z ekspertów strony kościelnej zaproszony na obrady został ks. Piotr Kroczek – Kościelny Inspektor Ochrony Danych.

Wskazał on między innymi, że celem publikacji wzmiankowanego Dekretu było zebranie w jeden akt prawny i dostosowanie dotychczas istniejących w Kościele zasad ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do RODO. Podkreślił także, że uchwalenie tej ustawy kościelnej pozwoliło na pogodzenie nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z konstytucyjną zasadną autonomii i niezależności Państwa i Kościoła, każdego w swoim zakresie. Dekret przewiduje także, że organ nadzorczy jakim jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych w zakresie wykonywania swojego urzędu w Kościele jest w niezależny od władzy kościelnej czy państwowej.

Zakończone obrady Komisji Wspólnej dają nadzieję na efektywne współdziałanie instytucji Kościoła i państwa na rzecz dobra wspólnego, jakim jest ochrona fundamentalnych praw osoby ludzkiej, w tym jej prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Treść komunikatu z Komisji Wspólnej

« 1 »

reklama

reklama

reklama