Kościelny Inspektor Ochrony Danych o prawie do prywatności

Kościelny Inspektor Ochrony Danych o prawie do prywatności w Kościele na międzynarodowej konferencji o prawach człowieka

W dniach 3-4 lipca 2018 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Prawa człowieka: ewaluacja i kierunki rozwoju. Wydarzenie to wpisuje się w obchody 25-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce. O prawie do prywatności w Kościele katolickim oraz wypływającej z niego konieczności zagwarantowania właściwej ochrony danych osobowych mówił w swoim referacie ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII - Kościelny Inspektor Ochrony Danych. 

Współorganizatorami międzynarodowej konferencji byli Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski oraz International Centre on Law, Life, Faith and Family. 

« 1 »

reklama

reklama

reklama