Kraków: konkurs na projekt edukacyjny „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji"

Poznanie osoby Jana Pawła II i Jego drogi do świętości oraz przybliżenie uczniom wielkiego Polaka i autorytetu moralnego świata to jedne z celów konkursu na projekt edukacyjny „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji".

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie na projekt edukacyjny „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji".

Zadaniem konkursowym uczestników będzie przygotowanie prezentacji projektu edukacyjnego pod kierunkiem nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne.

Formularz zgłoszeniowy należy przekazać do 10 października 2018 roku.

Termin przekazania prac: do 31 grudnia 2018 r.

Szczegóły w dołączonym regulaminie.

--

Instytut Dialogu Międzykulturowego

im. Jana Pawła II w Krakowie

www.idmjp2.pl

www.santojp2.pl

« 1 »
Załączone: |

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao