KUL: debata „Reformacja na ławie oskarżonych(?)”

„Reformacja na ławie oskarżonych(?). Debata po Jubileuszu” – to tytuł sesji naukowej, która odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Prelegentami, którzy dyskutowali nad tematem przewodnim byli ks. prof. Sławomir Pawłowski, ks. prof. Przemysław Kantyka z Instytutu Ekumenicznego KUL oraz dr Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Ks. Kantyka na wstępie wspomniał, że rok 500-lecia Reformacji obfitował w wiele zarzutów wobec dialogu ekumenicznego. Podkreślił jednak, że teologowie dyskutują na zupełnie innym poziomie, niż publicyści i właśnie zarzutami wysuwanymi przez tę stronę chcieliby zająć się uczestnicy debaty.

- Kościół katolicki od czasów Soboru Watykańskiego II bardzo jednoznacznie określił swoją drogę zmierzającą do odzyskania widzialnej jedności chrześcijan i chce to czynić na drodze dialogu ekumenicznego, z miłością i szacunkiem dla naszych partnerów – mówił ks. Kantyka.

Uczestnicy debaty rozmawiali o odmiennych obrazach Lutra, wyłaniających się z różnych przekazów historycznych oraz o współczesnych próbach odfałszowania i zobiektywizowania go bez uprzedzeń spowodowanych samą Reformacją. Do tej pory częstym zabiegiem jest usiłowanie zrekonstruowania życia psychicznego Lutra, aby na tym tle zarzucić mu pewne braki.

- Jak na poziomie metodologii historycznej można w odpowiedzialny sposób konstruować życie psychiczne kogoś na podstawie jakichś fragmentarycznych źródeł? Do wczesnego etapu Reformacji mamy ich niewiele. Cechą wspólną tych wszystkich stanowisk jest to, że ci badacze ignorują pisma teologiczne reformatora – przekonywał dr Sojka.

W dalszej części debaty prelegenci rozmawiali m.in. o luterańskim znaczeniu świętości, relacjach ojca Reformacji z Ojcem Świętym oraz stosunku Lutra do Żydów.

Dr Sojka zaznaczył, że współcześni luteranie wielokrotnie podkreślali, iż odcinają się od stanowiska Lutra wobec Żydów oraz podjęli publiczny akt pokuty wobec anabaptystów, względem których we wcześniejszych wiekach kościół ewangelicko-augsburski zawinił.

Odnosząc się do okoliczności powstania 95 tez reformacyjnych augustianina, ks. Pawłowski przypomniał o ich polemicznym charakterze, a nie konstruowaniu ich w formie ataku.

- Luter postąpił tak, jak teolog powinien postąpić. Najpierw rozesłał swoje tezy do dyskusji do władz kościelnych. Znana jest reakcja Lutra. Zdenerwowany był faktem, że je rozpowszechniono.

Na zakończenie debaty ks. prof. Kantyka zaapelował o zapoznanie się z nauką Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu oraz o okazanie miłości braterskiej wobec braci i sióstr niekatolików.

Organizatorem wydarzenia był Instytut Ekumeniczny KUL.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest obchodzony na całym świecie w dniach 18-25 stycznia. Chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na wspólnych nabożeństwach, koncertach debatach i wykładach. Tegoroczny Tydzień odbywa się pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6).

olc / Lublin

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama