Lubliniec: Sakrament Bierzmowania dla 11 osób niesłyszących

Dziś Biskup Gliwicki Jan Kopiec udzielił sakramentu bierzmowania wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu.

We wtorek 12 czerwca, bp Jan Kopiec udzielił sakramentu bierzmowania grupie 11 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu. 

W uroczystości wzięli udział ks. Grzegorz Sokalski, diecezjalny duszpasterz osób niesłyszących w diecezji gliwickiej oraz ks. Bronisław Jakubiszyn, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu, na terenie której znajduje się ośrodek.

W homilii Biskup Kopiec szczególną uwagę zwrócił na umocnienie w wierze, z jakim przychodzi do wierzących Duch Święty. Podkreślił, że dzięki mocy Ducha Św. Słowo Boże głoszone przez apostołów do tłumów rozumiane było przez wszystkich, a każdy słyszał je w swoim własnym języku.

- Słowo Boże przede wszystkim mówi o tym, że każdy z nas jest umiłowanym stworzeniem Bożym. Dla nas wszystkich bez wyjątku przyszedł Pan Jezus posłany przez Ojca w Duchu Świętym i wysłużył nam drogę do nieba. - mówił Biskup Kopiec. - Naszym przeznaczeniem jest dostać się do nieba. Tam, gdzie Pan przebywa, i gdzie my także mamy mieć kiedyś udział w jego świętości. To dla nas ogromna nadzieja, i wiemy, że chociaż nasza droga przez życie jest dosyć trudna, to jednak cel jest piękny.

Biskup Jan wskazał, że Duch Święty przychodzi, aby każdego z nas napełnić nową siłą, pozwala nie bać się i lepiej rozumieć prawdy Boże, a także chcieć być człowiekiem, który nawiązuje przyjaźń ze swoim Stwórcą. Zachęcił obecnych do radości i wdzięczności za możliwość uczestniczenia w tak pięknym wydarzeniu jakim jest udzielenie sakramentu bierzmowania. Podkreślił także, że jest to czas wzajemnego obdarowywania się. 

- Nikt nie może powiedzieć, że sam sobie wystarczy. Wszyscy muszą zrozumieć, że jesteśmy tylko słabymi ludźmi, popełniamy błędy i musimy ciągle naprawiać to, co żeśmy zepsuli przez nasze grzechy. Dlatego Duch Święty przybywa i udziela darów mądrości, rozumu i umiejętności,  daru odwagi, męstwa, a także daru szacunku dla Boga. To są piękne dary, które mają nas umocnić w drodze do nieba. I to jest powód naszej radości i nowej nadziei. - mówił hierarcha.

- Życzę wam wszystkim, abyście z darów Ducha Świętego przede wszystkim korzystali dla lepszego zrozumienia, że warto być blisko Chrystusa, który w Duchu Św. każdego z nas umacnia. I tak też módlmy się, zwłaszcza kiedy będzie udzielany sakrament bierzmowania tym naszym drogim przyjaciołom przygotowanym przez duszpasterza, abyśmy razem poczuli się tą wielką rodziną. - powiedział na zakończenie Biskup Gliwicki podkreślając, że każdy z nas potrzebuje umocnienia na drodze prowadzącej do Boga.

« 1 »

reklama

reklama

reklama