Modlitwa i wydarzenia towarzyszące szczytowi klimatycznemu

Na prośbę kard. Petera Turksona, prefekta Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, w wielu polskich parafiach i kościołach odmawiana jest przesłana przez niego modlitwa o pomyślność szczytu klimatycznego.

Szczyt odbywa się w Katowicach i potrwa od 3 do 14 grudnia. Towarzyszą mu wydarzenia zaplanowane w archidiecezji katowickiej.

Kard. Peter Kodwo Turkson zwrócił się z prośbą przesłaną do Przewodniczącego Episkopatu Polski, aby modlitwa w intencji szczytu klimatycznego była odmawiana w kościołach parafialnych, kaplicach i ośrodkach duszpasterskich przynajmniej od 25 listopada do 14 grudnia. Według opinii Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów właściwym momentem na odmówienie tej modlitwy jest czas po błogosławieństwie kończącym Mszę św. a przed śpiewem na wyjście.

W związku ze szczytem klimatycznym w archidiecezji katowickiej zaplanowano ekologiczne konferencje i spotkania, a także nabożeństwa dla uczestników COP24.

>>Wydarzenia towarzyszące COP 24 (pdf)

BP KEP /episkopat.pl


Materiał do wykorzystania duszpasterskiego

przesłany przez kard. Petera Kodwo Turksona,

prefekta Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka

Jan Paweł II w 1990 roku powiedział:

„Efekt cieplarniany osiągnął krytyczne rozmiary na skutek ciągłego rozwoju przemysłu, wielkich aglomeracji miejskich i zwiększonego zużycia energii. Odpady przemysłowe, gazy produkowane przy spalaniu kopalin, niekontrolowane wycinanie lasów – wszystko to, jak wiadomo, ma szkodliwy wpływ na atmosferę i na całe środowisko naturalne. Kryzys ekologiczny – powtarzam – jest problemem moralnym”.

TEKST MODLITWY


Prowadzący: Módlmy się tak, jak Papież Franciszek nauczał nas w Laudato si’

Zgromadzenie: Boże ojcze, prowadź nas.

Pomóż nam działać z miłością i odwagą

W Twoje imię, O Panie,

Pomóż nam spełnić nasz obowiązek

ochrony Ziemi, naszego wspólnego domu.

Oto wołanie Ziemi i wołanie ubogich.

Boże Ojcze, otocz nas swoją mocą i światłością,

pomóż nam chronić każde życie

I przygotować się na lepszą przyszłość,

na nadejście Twojego Królestwa

równości, pokoju, miłości i piękna.

Amen

List biskupów nt. ekologii

Rozmowa z abp. Wiktorem Skworcem

« 1 »

reklama

reklama

reklama