Naukowcy debatują o nawróceniu ekologicznym i encyklice „Laudato si”

W Krakowie trwa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Creatio Continua. Ekologia – teologia, oikonomia i nauka o stworzeniu”. Jej celem jest m. in. zestawienie encykliki „Laudato si” z postulatem „nawrócenia ekologicznego” Jana Pawła II.

- Kryzys ekologiczny to problem nas wszystkich i sprawa Kościoła, który zajmując się sprawami człowieka, podejmuje również kwestię ekologiczną w swoim nauczaniu – mówił kard. Stanisław Dziwisz, który otworzył w Krakowie Międzynarodową Konferencję Naukową „Creatio Continua. Ekologia – teologia, oikonomia i nauka o stworzeniu”. Celem dwudniowych obrad jest m. in. zestawienie encykliki papieża Franciszka „Laudato si” z postulatem „nawrócenia ekologicznego” Jana Pawła II.

W wystąpieniu otwierającym konferencję kard. Dziwisz podkreślał, że ekologia jest dziś nie tylko modną nauką przyrodniczą, dziedziną poszukiwania pomocy i rozwiązań technicznych wobec zanieczyszczeń, zatrucia środowiska przyrodniczego, zagrożeń życia roślin i zwierząt, kryzysu ekonomicznego i problemów z klimatem. „Ekologia, zwłaszcza w wymiarze ludzkim, jest sferą codziennego życia, praktyką relacji człowieka do środowiska naturalnego, kształtowania właściwego środowiska przyrodniczego, kulturowego i religijnego” – mówił hierarcha. „To szukanie harmonii Boga w stworzeniu, w świecie i człowieku” – dodał.

Jego zdaniem to poszukiwanie jest przejawem zainteresowania człowiekiem, „jego tajemnicą, słabością i niezwykłością”, z perspektywy teologii stworzenia, nauczania Kościoła katolickiego na temat ekologii człowieka i encykliki papieża Franciszka „Laudato si”. Mówca przypomniał, że idea „creatio continua” nie jest nowa, bo Stolica Apostolska zabierała głos na temat środowiska naturalnego człowieka już od początku lat 70. XX wieku, w odpowiedzi na alarmujące już wtedy głosy o kryzysie ekologicznym, który jest także „głębokim kryzysem człowieka”.

Jak ocenił kard. Dziwisz, kryzys ekologiczny jest problemem narastającym od wielu lat, trapiącym obecny świat i dotyczącym przyszłych pokoleń. „To wyzwanie dla wierzących w Chrystusa, wiernych innych religii i niewierzących. To problem nas wszystkich i sprawa Kościoła, który zajmując się sprawami człowieka, podejmuje również kwestię ekologiczną w swoim nauczaniu” – podkreślał. Przypomniał również, że troska o środowisko naturalne i ekologię człowieka pojawia się w wielu wypowiedziach Jana Pawła II, w jego encyklikach i przemówieniach. Według osobistego sekretarza świętego papieża, był on „człowiekiem creatio continua”, który uczył w słowie i w życiu ekologii integralnej. „Uczył jak żyć w zgodzie ze Stwórcą, jak korzystać z bogactw przyrody i jak chronić naturalne środowisko” – stwierdził.

Konferencja „Creato Continua” została zorganizowana trzy lata po ogłoszeniu encykliki papieża Franciszka „Laudato si” i krótko przed Szczytem Klimatycznym ONZ w Katowicach (COP24) przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ze Światowym Ruchem Katolików na Rzecz Środowiska w Rzymie, przy współpracy z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Jej celem jest zainicjowanie w Polsce wprowadzenia w życie wytycznych i działań „Laudato si” i konfrontacja idei encykliki z wezwaniem Jana Pawła II do „nawrócenia ekologicznego”.

Naukowcy pytają m. in. o to, czy pochwała ludzkiej godności i twórczej mocy może zostać powiązana z uznaniem stworzonej natury i odpowiedzialności za Boże stworzenie, a także o to, czy idea uczestnictwa człowieka w stworzeniu będącego ciągłym tworzeniem może pomóc odtworzyć prawdziwie chrześcijańską integralną ekologię. „Idąc za Janem Pawłem II, Benedyktem i Franciszkiem, chcemy zderzyć te teologiczne pytania ze światem współczesnej ekonomii, polityki i nauki, pytając również, jaka jest relacja podstawowych tez teologicznych z tym, co wynika z zamierzeń i działań światowych ruchów ekologicznych, szczytów klimatycznych, globalnych programów ochrony naturalnego środowiska człowieka” – podkreślają organizatorzy obrad.

md / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama