O. Żak: aby wyplenić nadużycia konieczna zmiana mentalności

O. Adam Żak odnosząc się do papieskiego listu zwrócił uwagę, że aby mogło dojść do prawdziwej przemiany i nawrócenia, konieczne jest wyplenienie kultury nadużyć, jaką jest klerykalizm, oraz zmiana mentalności.

O. Adam Żak, koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, skomentował list Papieża Franciszka do Ludu Bożego.

“Papież wzywa cały lud Boży do wzięcia odpowiedzialności globalnie i wspólnotowo za transformację. Ale chodzi o taką transformację, która wypleniłaby kulturę nadużyć, czyli klerykalizm. Same działania prewencyjne nie wystarczą, by wygenerować skuteczną przemianę i wykorzenić zło – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Żak. – Dlatego też ten list Papieża do ludu Bożego jest wsparciem i pomocą dla wszystkich, którzy tak jak ja, w imieniu Episkopatu Polski zajmują się sprawą wykorzystania seksualnego, budowaniem prewencji w Kościele. Tutaj jest potrzebne zaplecze i modlitwy i pokuty, ale też zmian mentalności. Chodzi o przezwyciężanie tej kultury nadużyć, w której zostają one popełnione albo gdzie znajdują jakieś wsparcie. I wreszcie, co jest istotne, list zawiera wsparcie dla drogi sądowej, dla wszystkich form skutecznego osądzenia wszystkich tych przypadków, które się wydarzyły, aby było widoczne, że ofiary otrzymują upewnienie, że czyny tak dramatycznie złe nie będą ukrywane, że osoby, które się ich dopuściły poniosą za nie karę. Po tym liście oczekiwałbym jeszcze kolejnych kroków, które zależą od samego Papieża, a które usprawniłyby i umocniły tę drogę nawrócenia, do której nas wzywa, aby otrzymały też odpowiednie struktury do tego, by utrwalić ten moment transformacyjny, moment nawrócenia w Kościele.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama