Poświęcenie opłatków w Licheniu

Ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, podczas niedzielnej sumy poświęcił opłatki na stół wigilijny. Po zakończonej liturgii wierni obecni w świątyni mogli je zabrać do domu (09.12).

W trakcie homilii ksiądz kustosz, odnosząc się do czytań mszalnych, postawił pytania, które każdy z nas powinien zadać sobie: „Pytam się, gdzie jestem, na jakiej drodze jestem? Czy to droga, która prowadzi mnie do pełni życia z Bogiem w wieczności? To są myśli adwentowe, które mają budzić w nas radość, której świat nie rozumie. Bóg jest celem mojego życia. Tylko On jest w stanie zaspokoić nasze pragnienie szczęścia, które będzie trwało zawsze”.

Dalej marianin odniósł się do przeżywanego w Kościele Adwentu, podczas którego każdy z nas winien powrócić do Boga. – „Adwent ma nam otworzyć oczy na Jezusa, który do nas przychodzi każdego dnia poprzez sakramenty. Codziennie mamy na niego czekać; spodziewać się, że On przyjdzie. Jezus przechodząc nas zauważa, chce przyjść do naszego życia i spotkać nas. To spotkanie jest tym owocniejsze, im bardziej czekamy na Niego – kochamy i tęsknimy” – mówił kapłan.

W słowie kustosz licheńskiego sanktuarium odniósł się także do Maryi, która jest dla nas przykładem. Od momentu Zwiastowania rozpoczął się dla Niej czas oczekiwania – na narodzenie, na zobaczenie Jezusa twarzą w Twarz. – „Warto zauważyć, że Ona oczekuje w sposób czynny, pomagając Elżbiecie. To dla nas jest wskazówka, jak my mamy oczekiwać – czyniąc dobro, okazując miłość i życzliwość ludziom. Trzeba budować pojednanie i przebaczenie, którego brakuje - to są zadania dla nas”.

Marianin zakończył homilię słowami: „Ogarnijmy naszą miłością i modlitwą wszystkich, których kochamy. Zachęcam, aby opłatek był znakiem pojednania, przebaczenia i życzliwości w naszych rodzinach. Zachęcam, abyśmy wysyłali do siebie, do najbliższych, do znajomych życzenia, może niekoniecznie te sms-owe wierszyki z internetu, ale by napisać kilka słów  życzeń i wysłać, i pomodlić się za te osoby nam bliskie. W ten sposób również przygotowujemy się do Świąt, abyśmy wszyscy razem mogli radować się i świętować narodzenie naszego pana Jezusa Chrystusa.”

Zwieńczeniem niedzielnej liturgii było poświęcenie opłatków, którymi w wigilię Bożego Narodzenia będziemy się dzielić przy świątecznym stole.

Po zakończonej Eucharystii odbył się koncert zatytułowany „Tota pulchra” w wykonaniu licheńskich organistów: pani Barbary Kaczor oraz pana Jacka Hyżnego z okazji przypadającej w sobotę, 08.12,  uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – patronki Zgromadzenia Księży Marianów.

Licheń Stary, 10 grudnia 2018 r.

Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao