Powstaje Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Poznańskiej

W Poznaniu powstaje Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Poznańskiej, które będzie animować i koordynować działania osób, pragnących pomagać innym, przez ofiarowanie swojego czasu i umiejętności.

„Szukamy osób, które chcą wspólnie z nami nieść radość potrzebującym, a przy tym poznawać nowych, pełnych energii ludzi. Wolontariat w poznańskim Caritas to nie tylko cenne doświadczenie życiowe, ale również miły sposób na spędzenie czasu wolnego, połączony z zaangażowaniem się w inicjatywy na rzecz potrzebujących” – tłumaczy Dagmara Chmielewska z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Centrum rozpocznie działalność we wrześniu.

Centrum Wolontariatu będzie zrzeszać osoby zaangażowane w Parafialnych Zespołach Caritas, dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas (SKC) oraz osoby indywidualne pragnące nieść pomoc potrzebującym.

W archidiecezji poznańskiej w 326 PZC i 80 SKC zaangażowanych jest ok. 6 tys. osób. Liczba ta obejmuje też tzw. wolontariuszy akcyjnych.

Pomysł powstania Centrum Wolontariatu przy poznańskim Caritas powstał z myślą o tych wszystkich osobach.

„Bez pracy i poświęcenia członków Parafialnych Zespołów oraz dzieci i młodzieży ze Szkolnych Kół nie moglibyśmy przeprowadzić wielu akcji. To właśnie dzięki wolontariuszom Caritas może działać w wielu obszarach pomocowych” – tłumaczy Chmielewska.

Przyznaje, że jest liczna grupa młodych, energicznych osób, które kiedyś należały do SKC, ukończyły już szkoły, ale nadal chcą aktywnie włączać się w wolontariat.

„To tzw. wolontariusze akcyjni, na których zawsze możemy liczyć” – dodaje.

Obszary działalności wolontariatu są różnorodne, bo każdy gest czy praca na rzecz potrzebujących wymaga zaangażowania ludzi dobrej woli.

„Wolontariusze są niezbędni podczas wyjazdów seniorów, podczas organizowanej przez poznański Caritas wigilii dla ubogich, ale również przy wydawaniu posiłków w jadłodajniach czy pracy z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych. Inicjatyw jest wiele, dlatego chcemy stworzyć jeszcze większy i aktywniejszy zespół ludzi o wielkich sercach, niezależnie od wieku, pochodzenia czy wykształcenia, dla których pomoc i wsparcie innych to życiowe wyzwanie i pasja” – tłumaczy Chmielewska.

Odpowiedzialna za Centrum Wolontariatu zaznacza, że dla wolontariuszy będą organizowane szkolenia, spotkania integracyjno-motywacyjne oraz formacyjne.

Chętni, którzy ukończyli 18 lat, mogą wypełnić deklarację i złożyć ją osobiście w siedzibie Caritas Archidiecezji Poznańskiej przy Rynku Wildeckim 4a lub wysłać na adres: centrumwolontariatu@caritaspoznan.pl.

Składając deklarację, warto zaznaczyć obszary pracy wolontaryjnej, w której czujemy się najlepiej.

Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Poznańskiej będzie mieścić się w siedzibie Caritas przy Rynku Wildeckim 4a.

Wolontariat to bezinteresowna chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza osobom słabszym i wykluczonym. Działania wolontariuszy mają na celu zmianę świata poprzez doskonalenie otaczającej nas rzeczywistości.

Centrum wolontariatu Caritas prowadzi m.in. Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

msz / Poznań

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao