reklama

Spotkanie dziekanów Kościelnych Wydziałów Teologicznych z abp. Angelo Zani

Trzeba iść na przekór temu światu i głosić w porę i nie w porę Chrystusową Ewangelię. - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w Sanktuarium Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył sekretarz Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

- Trzeba iść na przekór temu światu i głosić w porę i nie w porę Chrystusową Ewangelię. Iść z głęboką odwagą właśnie dlatego, że to Chrystus zwyciężył świat i zwycięstwo zawsze będzie należało do tych, którzy uwierzyli, że On jest prawdziwie Mesjaszem - mówił podczas Mszy św. sprawowanej z dziekanami Kościelnych Wydziałów Teologicznych w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie abp Marek Jędraszewski. 

Przed Mszą św. miało miejsce spotkanie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej w Krakowie, podczas którego dziekani rozmawiali o nowej konstytucji apostolskiej Ojca św. Franciszka „Veritatis Gaudium".

W wygłoszonej homilii metropolita krakowski odniósł się do słów Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Wy jesteście światłem świata". Arcybiskup podkreślił, że uczniowie Chrystusa są światłem świata tylko dlatego, że to On przyszedł na świat jako światło.

- Ale świat, zwłaszcza od czasów oświecenia, źródło światła chce widzieć w sobie i w swoim rozumie, odrzucając to wszystko, co związane jest z prawdziwą wiarą, miłością i nadzieją i co dla ludzi oświecenia jawiło się jako niegodne wykształconych przesądy i przejawy ciemnoty.

Arcybiskup zwrócił także uwagę na fakt, że nie należy dziwić się, że Ewangelia spotyka się ze sprzeciwem czy odrzuceniem ze strony świata, bo przecież nieustannie trwa spór o to, gdzie jest prawdziwe źródło światłości.

- Mówienie o Chrystusie jako Światłości Świata a jednocześnie Tym, który jest źródłem wszelkiej miłości jest szczególnym zadaniem i powołaniem Kościoła także w tym konkretnym urzeczywistnieniu jakim jest Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej.

Metropolita podkreślił, że nie jest to łatwe, ponieważ w świecie nastąpiło oddzielenie prawdy od miłości.

- We współczesnej kulturze mamy do czynienia z prawdziwą degradacją miłości sprowadzanej wyłącznie do poziomu emocji i znajdującej swoje urzeczywistnienie w miłości samego siebie. (...) Mamy także do czynienia z degradacją prawdy, która jest sprowadzana tylko i wyłącznie do narracji, a zatem odrzuca się jakiekolwiek obiektywne mówienie o faktach, ale odnosi się do emocji, lęków, uprzedzeń, do manipulacji słowami i terminami, a w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby określona narracja nagłaśniana przez media zaczęła panować w ludzkich umysłach.

Na przekór temu wszystkiemu staje ogłoszona niedawno przez papieża Franciszka konstytucja apostolska „Veritatis Gaudium" o uniwersytetach i wydziałach studiów kościelnych, która, jak podkreśla arcybiskup, bardzo wyraźnie mówi o zadaniach kościelnej edukacji.

- Konieczność ciągłego głoszenia prawdy dobra i światła. Prawdy, którą jest Jezus Chrystus, miłości i dobra, którym jest sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i światła, które jest zawarte w Chrystusowej Ewangelii.

Metropolita krakowski przypomniał wreszcie słowa Jana Pawła II wypowiedziane na Placu św. Piotra w chwili inauguracji jego pontyfikatu: „Nie bójcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi".

- Trzeba iść na przekór temu światu i głosić w porę i nie w porę Chrystusową Ewangelię. Iść z głęboką odwagą właśnie dlatego, że to Chrystus zwyciężył świat i zwycięstwo zawsze będzie należało do tych, którzy uwierzyli, że On jest prawdziwie Mesjaszem, Bożym Synem, który przeszedł na świat, aby nas do Ojca doprowadzić - zakończył arcybiskup Jędraszewski.

W krótkim wywiadzie dla biura prasowego archidiecezji krakowskiej abp Angelo Zani, sekretarz Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej podziękował za zaproszenie go do Krakowa przez abpa Marka Jędraszewskiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Zani wyjaśnił dalej, że nowa konstytucja apostolska papieża Franciszka jest kontynuacją dokumentu zatwierdzonego przez Jana Pawła II z 1979 roku.

Na pytanie o to, co nowego zawiera się w „Veritatis Gaudium" abp Angelo Zani zaznaczył, że wpisuje się ona w magisterium papieża Franciszka, który nieustannie zachęca Kościół do wyjścia, do dialogu ze światem i do odnowy, by mógł coraz skuteczniej podejmować nową ewangelizację. Konstytucja wzywa wszystkie uczelnie kościelne, których jest około 700, do włączenia się w nową ewangelizację. Mówi o tym, że studia teologiczne muszą być zakorzenione w kerygmacie ewangelicznym, aby poprzez to pogłębiały kulturę dialogu. Muszą być skoordynowane ze sobą i oferować nowy przykład kultury dialogu. W obecnej sytuacji, gdzie przeważa rozczłonowanie różnych dyscyplin, papież proponuje, żeby całą wiedzę unifikować. Ważny jest dialog między różnymi dyscyplinami wiedzy i zaproszenie do interdyscyplinarności. Trzeba promować dialog, który nie polega na wzajemnej tolerancji, ale jest sprawą o wiele bardziej wymagającą i głęboką. Jest to wielkie wyzwanie.

Abp Angelo Zani zapytany o to, czy kiedykolwiek odwiedził już Kraków podkreślił, że owszem, był w tym mieście dwa razy. Wspomniał, że pierwszy raz tuż po upadku komunizmu. Odniósł wtedy wrażenie, że jest to miasto wielkiej historii i wielkiej tradycji, które wychodzi z potężnej traumy i kryzysu. Drugi raz był w Krakowie w latach '90 jako uczestnik Spotkania Szkół Międzynarodowych.

Na zakończenie rozmowy sekretarz Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej wyraził wielką radość z faktu, że w Krakowie istnieje sanktuarium poświęcone św. Janowi Pawłowi II.

Abp Angelo Zani od 2012 roku decyzją Benedykta XVI jest sekretarzem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Wcześniej Jan Paweł II mianował go podsekretarzem tejże kongregacji. Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 roku, sakrę biskupią w 2013. Jest także członkiem Kongregacji Nauki Wiary. Pochodzi z Włoch.

Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej istnieje od XVI wieku i stanowi jedną z dziewięciu Kongregacji Kurii Rzymskiej. Podlegają jej zarówno uczelnie kościelne, jak i wydziały teologii uczelni świeckich. Zadaniem kongregacji jest czuwanie nad poprawnością katolickiej nauki, zatwierdzanie i powoływanie katolickich uniwersytetów oraz wydziałów teologicznych, a także dbałość o rozwój studiów kościelnych.

„Veritatis Gaudium" („Radość prawdy") to nowa konstytucja apostolska papieża Franciszka o uniwersytetach i wydziałach studiów kościelnych. Dokument stanowi nowelizację konstytucji apostolskiej Jana Pawła II „Sapientia christiana" z 1979 roku. Papież Franciszek w „Veritatis Gaudium" mówi m.in. o ponownym i mocnym zakorzenieniu kościelnej edukacji w kerygmacie, podkreśla ogromną rolę dialogu oraz kładzie nacisk na interdyscyplinarność wiedzy.


Msza św. na zakończenie spotkania dziekanów wydziałów teologicznych uczelni kościelnych - Transmisja

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska/diecezja.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama