Sprawę ks. Jankowskiego należy wyjaśnić zgodnie z wytycznymi KEP

Sprawę oskarżeń ks. prał. Henryka Jankowskiego o wykorzystywanie seksualne nieletnich należy wyjaśnić zgodnie z wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski – podkreśla o. Adam Żak SJ, założyciel i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka.

Jeśli oskarżenia są prawdziwe, należy również okazać uwagę i pomoc osobom pokrzywdzonym – zaznacza.

O. dr Adam Żak, będący też koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży ze strony Konferencji Episkopatu, przypomina o punkcie 8 „Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia” przyjętych przez Konferencję Episkopatu Polski w 2014 r. i znowelizowanych w 2017 r. Punkt ten brzmi: ”Gdyby oskarżenie zostało wniesione przeciwko zmarłemu duchownemu, nie należy wszczynać dochodzenia kanonicznego, chyba że zasadnym wydałoby się wyjaśnienie sprawy dla dobra Kościoła. Osobę wnoszącą oskarżenie należy powiadomić o tych okolicznościach”.

- Ks. Jankowski zmarł i nie może się bronić, w związku z tym nie może być mowy o żadnej formie postępowania kanoniczno–karnego. Natomiast był on osobą publiczną, bardzo znaną, znaczącą dla Kościoła i uważaną za zasłużoną. Oskarżenia pojawiające się przeciw niemu w mediach są oskarżeniami publicznymi. Wyjaśnienie tej sprawy ze względu na dobro Kościoła, dobro Ludu Bożego jest rzeczą ze wszech miar wskazaną. Zwłaszcza, że świadectwa przeciwko prałatowi pojawiały się jeszcze za jego życia i było prowadzone postępowanie prokuratorskie, którego akta mogłyby pewnie rzucić nieco światła na sprawę. Należałoby dać jasną odpowiedź, czy przywoływane fakty albo przynajmniej ich część miały miejsce czy też nie. Myślę, że wierni Kościoła mają do tego prawo – mówi o. Żak. Podkreśla, że „Wytyczne” wskazują też na sposób postępowania wobec ofiar, przy czym fakt, że ewentualny sprawca nie żyje, nie ma w tym kontekście żadnego znaczenia. –Jeśli oskarżenia by się potwierdziły należałoby okazać osobom pokrzywdzonym odpowiednią uwagę i pomoc – zaznacza o. Żak.

Zdaniem o. Żaka wspomniane działania powinny zainicjować władze diecezji, do której należał ks. Henryk Jankowski, czyli archidiecezji gdańskiej.

Ks. prałat Henryk Jankowski (1936 – 2010) był wieloletnim proboszczem parafii św. Brygidy w Gdańsku, kapelanem „Solidarności”, blisko związany z opozycją antykomunistyczną w PRL.

Kilka dni temu w „Dużym Formacie”, dodatku do „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł „Sekret Świętej Brygidy. Dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci?”. Opisuje on świadectwa wykorzystywania seksualnego nieletnich przez ks. Jankowskiego. Przypomina też sprawę postępowania karnego prowadzonego w związku z oskarżeniami na tym tle przeciw ks. Jankowskiemu w 2004 r., które zostało wówczas umorzone. Nie wiadomo czy i na ile obecne oskarżenia wobec ks. Jankowskiego mają potwierdzenie w faktach, czy są po prostu elementem toczącej się w niektórych mediach antykościelnej kampanii.

maj / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama