Szkolenie Kościelnego Inspektora Ochrony Danych dla sióstr ekonomek

W poniedziałek 29 października 2018 r. odbyło się szkolenie z ochrony danych osobowych dla Sióstr Ekonomek żeńskich zgromadzeń zakonnych.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Jednym z wiodących tematów spotkania była ochrona danych osobowych w zgromadzeniach zakonnych w kontekście zadań realizowanych przez siostry odpowiedzialne na ekonomiczną stronę funkcjonowania zgromadzeń. Realizując przewidziane prawem zadania własne, ks. Piotr Kroczek, Kościelny Inspektor Ochrony Danych wygłosił prelekcję dla sióstr. Prelekcja dotyczyła zmian w prawie kanonicznym i polskim regulującym ochronę danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa własnego oraz specyfiki działania instytutów zakonnych. Prelegent w swoim wystąpieniu przybliżył zarówno kwestie teoretyczne, jak i odniósł się do spraw praktycznych m.in. wskazał na wynikające z nowego prawa obowiązki administratorów danych osobowych podpierając się przykładami z działalności instytutów zakonnych.

« 1 »

reklama

reklama