Szkolenie z ochrony danych osobowych w Kościele

7 maja w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się szkolenie dla kanclerzy kurii (lub inspektorów ochrony danych) oraz oficjałów sądowych dotyczące jak najlepszej ochrony danych osobowych w Kościele.

Spotkanie dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele zostało zorganizowane przez Radę Prawną KEP. Wzięli w nim udział m.in. sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur G. Miziński oraz przewodniczący Rady Prawnej KEP bp Ryszard Kasyna. 

Wykład zatytułowany „Nowe obowiązki kościelnych osób prawnych, spowodowane wejściem w życie +Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim+” wygłosił ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Następnie ks. prof. Leszek Adamowicz w wykładzie „Instrukcja wyjaśniająca niektóre postanowienia dekretu ogólnego” wyjaśnił kwestie praktyczne dotyczące wcielenia w życie dekretu. Podczas szkolenia był również czas na pytania uczestników do wykładowców i członków Rady Prawnej.

Podsumowując spotkanie, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz podkreślił, że dekret nie zmienia zasadniczo sposobów procedowania w zakresie ochrony danych osobowych, ponieważ większość zasad reguluje prawo kanoniczne. Rzeczy nowe dotyczą głównie zabezpieczania danych. Jak wyjaśnił, „to co się zmienia, to powołanie nowego urzędu – Kościelnego Inspektora Ochrony Danych”. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski 2 maja br. powołała na to stanowisko ks. dr. hab. Piotra Kroczka, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Inspektor będzie ostateczną instancją w kraju, gdy chodzi o czuwanie nad zabezpieczaniem danych osobowych w Kościele. Do niego będzie też można zgłaszać skargi dotyczące naruszania praw osób, których dane zostały przetworzone.

„Z myślą o ochronie danych osobowych, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zostały uruchomione również Studia Podyplomowe – Ochrona Danych Osobowych w Kościele” – przypomniał ks. Mazurkiewicz.

„Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”, którego dotyczyło poniedziałkowe szkolenie, został promulgowany 30 kwietnia po uprzednim zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską. Przepisy Unii Europejskiej związane z ochroną danych osobowych wchodzą w życie 25 maja br.

BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama