Toruń: międzynarodowa konferencja naukowa o średniowiecznych źródłach liturgicznych

Na temat średniowiecznych źródeł liturgicznych dyskutowano podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego oraz Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża z Rzymu.

Organizatorem konferencji był Wydział Teologiczny UMK wraz z Kołem Naukowym "Cooperatores Veritatis" im. Benedykta XVI.

Konferencje otworzył dziekan Wydziału Teologicznego UMK ks. prof. Dariusz Kotecki. Witając zaproszonych gości podkreślił wielką troskę i wkład bpa Andrzeja Suskiego w badanie średniowiecznych źródeł liturgicznych, które zaowocowały wydaniem dwóch monumentalnych dzieł: „Sakramentarze. Przewodnik po rękopisach” oraz „Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie”.

W swoim wystąpieniu bp dr Andrzej Suski, emerytowany biskup toruński wyraził wielką radość ze zorganizowania konferencji. Zaznaczył, że źródłem naszej wiary jest przede wszystkim Pismo św., ale nie możemy zapominać o źródłach liturgicznych, które są wielkim bogactwem Tradycji Kościoła. – Niech to dzisiejsze spotkanie uwrażliwi nas na znaczenie źródeł liturgicznych. Trzeba te źródła poznawać, bo na nich także opiera się nasza wiara – powiedział bp Suski. Ksiądz biskup podkreślił owoce wieloletniej współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Papieskim Uniwersytetem Laterańskim i wyraził nadzieję na podjęcie współpracy z Papieskim Uniwersytetem Świętego Krzyża.

Wśród prelegentów byli: ks. prof. Manlio Sodi z Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, ks. prof. Kazimierz Ginter i ks. prof. José Luis Gutiérrez Martin z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie oraz ks. prof. Daniel Brzeziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prelegenci omawiali znaczenie źródeł liturgicznych podkreślając m.in. konieczność znajomości patrologii w rozumieniu tych źródeł oraz wskazywali na ważny proces reformy liturgicznej i potrzebę nieustannej refleksji i badań nad liturgią. To wszystko może pomóc nie tylko w zrozumieniu, lecz także w głębszym i świadomym jej przeżywaniu.

Podczas konferencji prezentowano serie wydawnicze ukazujące się we współpracy Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Veritatem Inquirere oraz Fontes Scrutari.

W ramach konferencji odbędzie się także podpisanie umowy o współpracy naukowej między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a Papieskim Uniwersytetem Laterańskim. Podpisanie dokumentów będzie zwieńczeniem konferencji i nastąpi w czwartek 10 maja w Collegium Maximum UMK w Toruniu. Umowę o współpracy podpiszą bp prof. Enrico dal Covolo, rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie i prof. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

xpb / Toruń

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama