Transmisja konferencji: Wychowanie drogą do niepodległości. Wczoraj, dziś, jutro

Wychowanie drogą do niepodległości to konferencja w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszamy na transmisję na żywo z tego wydarzenia 25 czerwca od godz. 10:00.

„Wolna i niepodległa Polska składać się może jedynie z samodzielnych i niezależnych Polaków” pisał 100 lat temu filozof ks. dr Jan Ciemniewski. Środkiem do tego miało być kształcenie charakteru. Jakże aktualne są i dziś te słowa. Wychowanie i edukacja uzupełniają się tworząc spójną całość. Dojrzałego człowieka.

Wychowanie drogą do niepodległości to konferencja w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Planujemy dotrzeć do polityków, nauczycieli, rodziców i młodzieży oraz wszystkich tych, którzy mają wpływ na kształtowanie przyszłych pokoleń. Postawimy pytania co było kluczem do patriotyzmu, poświęcenia, odwagi u tych młodych, którzy w czasie niewoli potrafili poświęcić swoje życie za ojczyznę, przyjaciół i bliskich. Ich heroizm i niezłomny duch po dziś dzień zachwyca i porusza.

Wybitni naukowcy z różnych dziedzin poszukają odpowiedzi na pytania:

Jaką rolę odegrały rodziny w zachowaniu tożsamości i kultury narodowej?

Jak zmieniały się poglądy dotyczące wychowania i edukacji?

Jakie są współczesne wyzwania stojące przed rodziną?

Jak wzbudzić w młodych ducha odwagi i patriotyzmu?

Z jakich doświadczeń warto skorzystać dziś?

„Przyszłość narodu należy budować na jego przeszłości, nawiązując do tego, co było dobre i wielkie, a odrzucając to, co było niemądre i zgubne w narodzie” - dr Jan Ciemniewski (1866-1947).

Data i miejsce konferencji:

25 czerwca 2018, godz. 10:00 – 15:00

Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, pl. Bankowy 1, Warszawa

Program:

Otwarcie konferencji

- Wczoraj, dziś i jutro. Przekaz pokoleń dr Piotr Wołochowicz

- O potrzebie samokształcenia z perspektywy filozofii edukacji dr Michał Nowicki

- Wychowanie i edukacja do niepodległości dr hab. Józef Brynkus

- Tożsamość narodowa poza granicami dr Jerzy Kołodziej

- Wczesny etap kształtowania kompetencji człowieka dr Marek Kaczmarzyk

- Szanse i wyzwania wychowania do wartości w edukacji opartej o dom ks. dr Krzysztof Mielnicki

- Przyszłość wychowania i edukacji. Panel dyskusyjny przedstawiciel MEN 

Alina Kozińska-Bałdyga

prof. dr hab. Marek Rocki

Patryk Choroś

- Koncert

- Podsumowanie konferencji


Źródło: Salve TVChrześcijańska Telewizja Internetowa Diecezji Warszawsko-Praskiej

« 1 »

reklama

reklama

reklama