Wielki Czwartek 2018 "Słudzy Pana proszą o modlitwę"

Dzięki corocznej akcji modlitewnej, trwającej nieprzerwanie od 2010 roku, organizowanej w setkach parafii w Polsce i zagranicą, modlitwą zostało objętych tysiące kapłanów zakonnych i diecezjalnych.

Ukoronowaniem naszego wielkopostnego przygotowania będzie Triduum Paschalne, a wraz z nim Wielki Czwartek. W tym dniu po raz dziewiąty podejmiemy w naszych parafiach modlitwę za kapłanów. 

Tradycyjnie pragniemy dać parafiom, w tym roku także wspólnotom, narzędzie, dzięki któremu parafianie będą mogli się włączyć w modlitwę za polskich kapłanów zakonnych i diecezjalnych. Udział jest bezpłatny (parafia pokrywa jedynie uśrednione koszty przesyłki).

W tym roku dzieło poszerzamy o możliwość włączenia się do akcji wspólnot i duszpasterstw parafialnych, także wspólnot zakonnych. Nowością również będzie rozlosowanie spośród parafii, które biorą udział w akcji pięknego ornatu z Duchem Świętym, wykonanego przez Siostry z Bornego Sulinowa.

Termin:

Akcja będzie miała finał w Wielki Czwartek – 29 marca 2018. Zgłoszenia parafii przyjmujemy do 22 marca 2018.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia może dokonać ksiądz proboszcz, ksiądz wikariusz lub osoba upoważniona przez księdza proboszcza. W przypadku wspólnoty opiekun, lider lub osoba do tego wyznaczona. Zgłoszenie

Przebieg:

Akcja polega na umożliwieniu wiernym w poszczególnych parafiach podjęcia modlitwy w intencji konkretnego księdza. Po Liturgii Wielkiego Czwartku parafianie będą mogli wziąć specjalnie przygotowane "wizytówki", na których widnieje imię księdza, rok jego święceń oraz intencja (ta sama dla wszystkich księży). Osoba, która wzięła intencję tym samym zobowiązuje się do modlitwy za danego księdza przez kolejne 30 dni. Na wizytówce jest też wskazówka, że po zakończonej modlitwie można przekazać tę intencję kolejnej osobie, aby modlitwa trwała.

Zasięg:

Propozycja owego przedsięwzięcia dotyczy parafii z całej Polski oraz polskich parafii z innych krajów.


Szczegóły i zgłoszenia: http://kaplani.com.pl/pl/strefa_modlitwy/wielki_czwartek_2018


Ks. Andrzej Leszczyński, Joanna Roczyńska / kaplani.com.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama