Wydział medyczny na UKSW ze wsparciem Prezydenta RP

13 lipca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uroczystość odbyła się na terenie uczelni.

W budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, w obecności Rektora Uniwersytetu JM ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał znowelizowaną ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowelizacja umożliwia otwarcie kierunku lekarskiego na UKSW.

Podczas wizyty na UKSW Prezydent RP złożył kwiaty w miejscu upamiętnienia Ofiar katastrofy smoleńskiej na Kampusie im. ks. prof. Ryszarda Rumianka – rektora UKSW, który był członkiem polskiej delegacji na uroczystości katyńskie 10 kwietnia 2010 r.

W swoim przemówienia Rektor Uniwersytetu wyraził wdzięczność Panu Prezydentowi za poparcie ustawy. Podkreślił, że dzisiejsza uroczystość wpisuje się w najważniejsze wydarzenia w historii uczelni. „Podpisywana dzisiaj ustawa o Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego otwiera nowy rozdział w dynamicznym rozwoju naszej Alma Mater. Z myślą o przyszłości Uniwersytetu, podjęliśmy prace nad stworzeniem szkoły medycznej na światowym poziomie, nie tylko, gdy chodzi o jakość kształcenia, ale też prowadzenie badań naukowych i innowacji” – powiedział ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dodał, że utworzenie Wydziału Medycznego na uczelni wspólnota akademicka UKSW traktuje jako wotum wdzięczności dla wszystkich, którzy walczyli o niepodległość. –„To wotum wdzięczności składamy naszemu Patronowi Słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i naszemu doktorowi honoris causa św. Janowi Pawłowi II, których podstawową troską była godność i dobro każdego człowieka”- podkreślił rektor UKSW.

„To dla mnie wielki zaszczyt i radość, że w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mogłem podpisać ustawę, która pomoże Uczelni w jej rozwoju. Świat akademicki jest mi bardzo drogi z wielu przyczyn. Zawsze jestem dumny, kiedy mogę pomóc w jakiś sposób światowi nauki. To również dla mnie radość osobista, że to właśnie w uczelni opartej na fundamencie chrześcijańskim, w zakresie etyki i tego czego i jak młodych ludzi uczycie, będą się kształcić przyszli lekarze” – powiedział Prezydent w swoim wystąpieniu do członków Senatu UKSW oraz Gości.

Poparcie dla medycyny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyraził również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podkreślając, że absolwenci medycyny na UKSW będę reprezentować najwyższy europejski poziom. „Absolwenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego będą się odznaczać nie tylko wybitnymi kwalifikacjami, ale też będą mieli jasny kręgosłup i system wartości, co jest szczególnie ważne w takim zawodzie – tajemnicy życia i śmierci. Tajemnicy godności człowieka i człowieczeństwa” – zaznaczył Minister Gowin.

Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie została zmieniona przez Sejm RP 15 czerwca 2018 r. Tekst bez poprawek został przyjęty przez Senat RP w dn. 29 czerwca 2018 r. W znowelizowanej ustawie zmieniono treść art. 2, który  brzmi:

Art. 2. 1. Uniwersytet kształci oraz prowadzi badania naukowe w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych i teologicznych. 2. W przypadku ubiegania się o uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.[1])).”.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. 

Podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy kończy proces legislacyjny, związany z ubieganiem się Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim. Program studiów na kierunku lekarskim został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia. Wniosek zostanie złożony do MNiSW, które po uzyskaniu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podejmie decyzję w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku lekarskiego w UKSW. Przewidywany limit przyjęć na pierwszy rok studiów to 80 miejsc.

UKSW / BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao