Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego

W dnia 21-23 marca 2019 r. w Centrum Formacyjno – Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem odbyło się szkolenie „Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego”.

Było to kolejne z serii specjalistycznych szkoleń dla administratorów danych osobowych w Kościele katolickim, poświęcone zasadom bezpiecznego przetwarzania danych. Szkolenie otworzył ks. Piotr Kroczek – Kościelny Inspektor Ochrony Danych, który wprowadził zgromadzonych w temat spotkania oraz przedstawił wnioski z wdrożenia przepisów Dekretu Ogólnego KEP z dnia 13 marca 2018 r. w diecezjach.

Podczas trzydniowego szkolenia swoje warsztaty prowadzili kanoniści i prawnicy oraz specjaliści z zakresu informatyki, zajmujący się na co dzień bezpieczeństwem systemów informatycznych. Prowadzone zajęcia dotyczyły także właściwego sporządzenia oraz wdrożenia polityk bezpieczeństwa w podmiotach leczniczych i oświatowych. Uczestnicy mogli także zapoznać się z zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością oraz poznać praktyczne sposoby przeciwdziałania takim zagrożeniom.

Gościem szczególnym szkolenia była Pani dr Edyta Bielak- Jomma – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która wygłosiła prelekcję na temat kontroli przeprowadzanych przez organ nadzorczy wskazując także na prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama