Caritas Polska na XIX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój

W oparciu o przesłanie encykliki Laudao Si', Caritas Polska zorganizowała panel dyskusyjny podczas XXIX Forum Ekonomicznego. Odbywający się dziś panel zatytułowano: „Laudato Si’ – pochwała społecznej innowacyjności szansą dla biznesu?”

Panel pt. „Laudato Si’ – pochwała społecznej innowacyjności szansą dla biznesu?” poświęcony jest dyskusji o tym, w jaki sposób biznes może odpowiedzieć na wyzwania, przed którymi staje cała ludzkość w związku z coraz mocniej uwidaczniającymi się konsekwencjami nieodpowiedzialnego, rabunkowego eksploatowania przez człowieka zasobów naturalnych Ziemi. Rosnąca w społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych świadomość wagi tematów ekologicznych stwarza szanse na rozwój rynkowy dla firm bardziej innowacyjnych i poczuwających się do odpowiedzialności za skutki swoich działań, jakich doświadcza nasza planeta i jej mieszkańcy. Punktem wyjścia do dyskusji jest przesłanie, które papież Franciszek zawarł w swej encyklice Laudato Si’. Papież apeluje

o konieczność podjęcia jak najszybszych działań mających na celu zapobieganie katastrofie ekologicznej. Uświadamia nam również, że działania te powinny wypływać z poczucia odpowiedzialności względem przyszłych pokoleń oraz względem najuboższych tego świata, bo to oni są najbardziej narażeni na niekorzystne skutki postępujących zmian klimatycznych oraz konsekwencje aktywności gospodarczej nastawionej tylko i wyłącznie na szybki zysk, a tracącej z pola widzenia człowieka i jego godność.

Papież Franciszek w encyklice Laudato Si’ pokazuje skutki destruktywnej działalności człowieka wobec planety Ziemi. Ojciec Święty zwraca uwagę, że eliminując w procesie zawłaszczania surowców i przestrzeni kolejne stworzenia, człowiek zmierza w kierunku samozagłady. Przybliża mechanizm pokazujący, jak gospodarka oparta wyłącznie na potrzebie zysku ogranicza swoją przestrzeń rozwojową, zdolność do innowacji, rozumienie potrzeb klientów. De facto w dłuższej perspektywie naraża na straty finansowe cały sektor i środowisko. Wyższa świadomość społeczna oraz poprawiająca się sytuacja finansowa społeczeństw sprawiają, że konsumenci coraz chętniej i częściej sięgają po produkty wysokiej jakości, pochodzące z produkcji opartej o standardy zrównoważonego rozwoju i techniki ekologiczne, rzemieślnicze, z upraw lokalnych. Tym samym rezygnują z oferty globalnych korporacji, masowej produkcji bazującej na taniej sile roboczej w krajach rozwijających się i serwującej produkty o obniżonej jakości. Taniej i więcej to już za mało, aby zapewnić biznesowi długofalową konkurencyjność. Ta tendencja ma charakter rozwojowy, przybiera na sile i stanowi coraz większe wyzwanie dla przedsiębiorców. „Biznes potrzebuje dziś doświadczonych partnerów społecznych, takich jak Caritas Polska, aby wypracować innowacyjne rozwiązania dla ekonomii przyszłości”  - powiedział ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska. Tymi rozwiązaniami są, między innymi:

• zaktualizowanie mechanizmów działania firm w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu,

• zwiększenie obszaru ekologicznego zaangażowania i odpowiedzialności biznesu,

• zoptymalizowanie czasu i warunków pracy niezależnie od lokalizacji miejsca pracy,

• usprawnienie komunikacji społecznej pomiędzy podmiotami biznesowymi,

• wypracowanie rekomendacji dla rozwoju zaangażowania biznesu w działania społeczne

Dyskusję poprowadzi:

Radosław Marlęga, Szef Doradców Caritas Polska (Moderator)

W debacie wezmą udział (paneliści):

Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy i fizyk

Dominika Bettman, Prezes Zarządu, Siemens Sp. z o.o.

Maksymilian Braniecki, Prezes Zarządu, Lidl Polska

Grażyna Piotrowska-Oliwa, Menedżer, przedsiębiorca i inwestor, członek Rady Dyrektorów AR Packaging Group AB

Neil Thorns, Dyrektor ds. Edukacji, Komunikacji i Rzecznictwa, CAFOD (Caritas Wielka Brytania)

Beris Gwynne, Założyciel i Dyrektor Zarządzający, Incitare (Szwajcaria)

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao