Dziś XXII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Hasłem XXII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce będą słowa z Księgi proroka Ozeasza Nie przychodzę, żeby zatracać (Oz 11,9). Główne obchody odbędą się dziś, 17 stycznia w Łodzi.

„Wiele jest punktów stycznych łączących judaizm i Kościół katolicki, dlatego w przybliżanie co roku tego bogactwa, które zawiera się w judaizmie ma swój głęboki sens. Serdecznie i gorąco zapraszam do udziału w tym Dniu” – napisał bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem w słowie z okazji XXII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Bp Markowski weźmie udział w centralnych obchodach Dnia Judaizmu, które będą miały miejsce 17 stycznia w Łodzi. „Wybór tego miejsca wiąże się z wielowiekową i aktywną obecnością gminy żydowskiej, na trwałe wpisaną w historię miasta” – podkreśla w swoim słowie Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Dodaje, że z początkiem XX wieku ludność żydowska Łodzi liczyła ponad 200 tys. osób, co stanowiło blisko 35 % wszystkich mieszkańców. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali większość synagog, a z początkiem 1940 roku utworzyli drugie co do wielkości po Warszawie getto, które było obozem pracy. „W okresie istnienia getta zmarło w nim z głodu lub chorób blisko 50 tys. osób, natomiast ok. 80 tys. w 1944 roku deportowano do obozów śmierci”. Jak napisał bp Markowski, „to w celu upamiętnienia wszystkich ofiar niemieckiego nazizmu, który dramatycznie dotknął mieszkańców Łodzi, w tym szczególnie łódzkich Żydów, obchody Dnia Judaizmu odbędą się na tej męczeńskiej ziemi”.

Organizatorami centralnych obchodów XXII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce jest archidiecezja łódzka i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi. Rozpoczną się one o godz. 9.30 modlitwą na Cmentarzu Żydowskim w Łodzi przy ul. Brackiej. Od godz. 11.00 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana będzie miało miejsce sympozjum poświęcone lekturze Tory i Biblii, a także wspólnej codzienności żydów i chrześcijan. Uroczystości zakończą się zaplanowanym na godz. 18.00 Centralnym Nabożeństwem Słowa Bożego na Starym Rynku, w pobliżu miejsca Synagogi Alte Szil. „Musimy być blisko siebie, musimy się razem spotykać przed Panem Bogiem i razem modlić się o jedność i o pokój w świecie” – zachęca abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki w nagraniu wideo na stronie archidiecezji łódzkiej, w którym zaprasza aby wziąć udział w obchodach XXII Dnia Judaizmu.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. a obchodzony jest od 1998 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Polska jest drugim, po Włoszech, europejskim krajem, w którym zaczęto organizować jego obchody. Później włączyły się w tę inicjatywę m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria.

>>Słowo Przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem

« 1 »

reklama

reklama

reklama