Ewangelicki biskup na KUL: dobre uczynki są owocem wiary danej od Pana

- Chrystus nie jest oskarżycielem, ale obrońcą. Został posłany z misją zbawczą, by zaprosić do dobrych uczynków, które są owocem wiary przyjmującą łaskę Pana - powiedział bp Jan Cieślar.

Zwierzchnik diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wygłosił kazanie podczas nabożeństwa ekumenicznego w kościele akademickim KUL. Wspólna modlitwa została zorganizowana w ramach konferencji naukowej poświęconej 20. rocznicy podpisania katolicko-protestanckiej deklaracji o wspólnej nauce o usprawiedliwieniu.

W swoim kazaniu bp Cieślar mówił o złudnym poczuciu, jakie doświadczają współcześni chrześcijanie. – Musimy zadać sobie pytanie o obraz Boga w nas samych i ile słuchamy Jego samego. Ile jest w nas pychy, która przysłania nam miłującego Boga, pochylającego się nad upadłym człowiekiem. Tej pychy, która pragnie udowodnić, że potrafimy układać samodzielnie nasze dni i lata – mówił.

Ewangelicki biskup zwrócił uwagę, ludzie często mają wypaczoną wizję Boga. – Kiedy jest tak dużo mnie w sobie, czynię się głuchym na głos Boga. Tęsknimy za słuchaniem siebie i za wizją Boga nakreśloną przez swoje wyobrażenia i pragnienia, a także zdeformowane interpretacje – wyjaśniał.

Duchowny zaznaczył, że zmiana ludzkich serc ku dobremu jest zawsze dziełem Stwórcy. – Nawrócony dobrocią czuje przynaglenie, by łaskę Boga traktować jako największy dar. Chrystus nie jest oskarżycielem, ale obrońcą. Został posłany z misją zbawczą, by zaprosić do dobrych uczynków, które są owocem wiary przyjmującą łaskę Pana – powiedział bp Cieślar.

Na zakończenie nabożeństwa głos zabrał abp Stanisław Budzik. – Im będziemy bliżej Boga, tym będziemy bliżej siebie. Wierzymy, że zasiane w nas słowo wyda plon w naszych relacjach – powiedział metropolita lubelski.

Po nabożeństwie w murach KUL rozpoczęła się konferencja naukowa poświęcona 20. rocznicy podpisania katolicko-protestanckiej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu.

- Do wspólnej refleksji zaprosiliśmy naukowców katolickich i luterańskich. Obecność swoją zapowiedział abp Grzegorz Ryś i bp Krzysztof Nitkiewicz. Będą znani dogmatycy, ekumeniści i bibliści. Katoliccy – ks. profesorowie Bogdan Ferdek, Rajmund Porada i Tomasz Siemieniec oraz prof. Piotr Kopiec. Będą też profesorowie luterańscy z ChAT – Kalina Wojciechowska i Jerzy Sojka – powiedział w rozmowie z KAI ks. prof. Przemysław Kantyka, dyrektor sekcji Ekumenizmu Wydziału Teologii KUL

- Tematyka będzie oscylować wokół reformacyjnej koncepcji usprawiedliwienia grzesznika, podpisanej w 1999 r. Deklaracji, ale też wokół zagadnień teologii (nie tylko) luterańskiej, wokół których toczy się - jakże niekiedy niekompetentna - dyskusja medialna. Właściwym miejscem debaty akademickiej jest uniwersytet, nie studio telewizyjne, a zaprasza się do takiej debaty fachowców i my właśnie coś takiego robimy – wyjaśniał ks. prof. Kantyka.

dab / Lublin

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao