Kamień Śląski: o recepcji Dekretu o ekumenizmie w jego 55. rocznicę

Recepcji Dekretu o ekumenizmie poświęcone były referaty w ramach czwartej sesji międzynarodowej konferencji „Ekumenizm – formacja – integracja. Dekret o ekumenizmie 55 lat od jego promulgacji”, która odbywa się od wczoraj w Opolu i Kamieniu Śląskim.

O perspektywach dialogu luterańsko – katolickiego mówił bp Marcin Hintz, natomiast na różnice między katolickim i prawosławnym rozumieniem ekumenizmu wskazał ks. prof. Tadeusz Kałużny. Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio” zatwierdzony został przez Papieża Pawła VI dokładnie 55 lat temu, 21 listopada 1964 r.

Bp Marcin Hintz z Kościola Ewangelicko – Augsburskiego zwrócił uwagę na pewien zastój, jeśli chodzi o dialog luterańsko – rzymskokatolicki w Polsce. Podkreślił, że sytuacja ta wiąże się z oczekiwaniem na ratyfikację przez obie strony dokumentu o roboczej nazwie „Chrzest i wzrastanie” dotyczącego rozumienie chrztu i będącego podsumowaniem dialogu prowadzonego od 2009 r.

Na temat rzymskokatolickiego i prawosławnego rozumienia ekumenizmu mówił ks. prof. Tadeusz Kałużny, zwracając uwagę na istotne różnice w tym względzie wiążące się z rozumieniem Kościoła. Podkreślił, że Kościół katolicki poza własną wspólnota nie widzi pustki eklezjologicznej; dostrzega elementy prawdy i zbawienie także w innych Kościołach. - Prawosławie natomiast poza własnym Kościołem przestrzeni eklezjologicznej zasadniczo nie dostrzega – zaznaczył.

Ks. prof. Józef Budniak mówił o recepcji dekretu „Unitatis redintegratio” na Śląsku Cieszyńskim. Podkreślił, że na tym właśnie, typowo ekumenicznym terenie, recepcja ta znalazła bardzo szerokie zastosowanie praktyczne. O recepcji soborowego dokumentu w Republice Czeskiej mówił ks. dr Artur Matuszek z Pragi. Zaznaczył, że ekumenizm rodził się w podziemiu, w czasie największych prześladowań ze strony władzy komunistycznej.

Na temat trudności przezywanych przez Kościoły na Ukrainie mówił prof. Sergij Bortnyk z Prawosławnej Akademii Teologicznej w Kijowie. Wyraził jednak nadzieję, że jeżeli otworzymy się na Ducha św. i otaczać się będziemy nawzajem szacunkiem, to też pewnie coraz bardziej będziemy odkrywać te elementy, które pozwolą nam urzeczywistniać widzialną jedność w duchu Jezusa Chrystusa.

Międzynarodowa konferencja „Ekumenizm – formacja – integracja. Dekret o ekumenizmie 55 lat od jego promulgacji” organizowana jest przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego od 20 do 21 listopada 2019 r.. Dwie pierwsze sesje odbyły się w siedzibie Wydziału w Opolu. Obrady kontynuowane są w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim. Jednym z prelegentów podczas konferencji był kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan.

zg, maj / Kamień Śląski

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama