Kościelny Inspektor Ochrony Danych na zebraniu KEP

W dniach 13- 14 czerwca 2019 r. w diecezji świdnickiej odbywa się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

Wykonując zadania określone art. 39 Dekretu Ogólnego KEP o ochronie danych osobowych Kościelny Inspektor Ochrony Danych przedłożył Konferencji Episkopatu Polski sprawozdanie ze swojej działalności.

Podczas zebrania KEP ks. Piotr Kroczek podsumował roczne działania Kościelnego Inspektora Ochrony Danych oraz stan systemu ochrony danych osobowych w Kościele. Nakreślił także planowane działania na najbliższy czas. 

W swoim wystąpieniu przedstawił główne obszary, które pozostawały w  optyce zainteresowania KIOD od maja 2018 r. do czerwca 2019 r., podkreślając, że skupiały się one przede wszystkim na upowszechnianiu wiedzy o ochronie danych osobowych w Kościele katolickim oraz doradzaniu administratorom danych i innym podmiotom przetwarzającym. KIOD przedstawił krótko statystyki z realizacji swoich zadań. 

Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych  zostanie także publikowane w "Aktach Konferencji Episkopatu Polski".

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama