KPRM: komisja ds. wyjaśnienia przypadków pedofilii niezależna od władz publicznych

Państwowa Komisja ds. wyjaśnienia przypadków wykorzystywania seksualnego osób małoletnich ma być niezależna od władzy publicznej - poinformowano w informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Jeszcze w lipcu rządowy projekt ustawy o komisji ma trafić pod obrady Sejmu.

Według informacji opublikowanych na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), komisja wstępnie ma nosić nazwę "Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15".

Zaznaczono, że ustawa ma zapewnić "skuteczną i adekwatną" reakcję organów państwa, a także organizacji pozarządowych, instytucji prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą, kulturalną i związaną z wypoczynkiem i leczeniem, a także samorządów zawodowych, Kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych, na przypadki zgłaszania przestępstw pedofilskich.

Zdaniem rządu, projekt powołania komisji to kolejny mechanizm walki państwa z istniejącym problemem przestępczości na tle seksualnym, ze szczególnym uwzględnieniem pokrzywdzonych, którzy w chwili popełnienia czynów zabronionych skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności nie ukończyli 15 lat.

Ustawa - zaznacza KPRM - powstaje z uwagi na "brak kompleksowych rozwiązań w zakresie walki Państwa z problemem przestępczości na tle seksualnym", zwłaszcza w przypadkach zwanych przestępstwami pedofilskimi.

Chodzi także o dotychczasowy "brak należytego wyjaśnienia przestępstw pedofilskich, zarówno z uwagi na tuszowanie takich zdarzeń przez lokalną społeczność, niewłaściwe działania organów powołanych do zwalczania i zapobiegania przestępczości na tle seksualnym, ale także z uwagi na strach i wstyd towarzyszący ofiarom takich przestępstw oraz inne bariery psychologiczne".

Istotną wadą dotychczasowych rozwiązań był ponadto brak środków umożliwiających dochodzenia swoich praw przez ofiary, które dopiero jako osoby dorosłe, po ukończeniu 30 lat, mają odwagę mówić o doznanych w dzieciństwie krzywdach.

Projekt ustawy, według rządowych założeń, wychodzi także naprzeciw istniejącej dotychczas niemożliwości ścigania sprawców z powodu upływu terminu przedawnienia karalności, do którego zalicza się czas dochodzenia ofiar do pełnoletności.

Działanie komisji ma wynikać z konieczności "otoczenia ofiar przestępstw pedofilskich szczególną troską, w celu przywrócenia im poczucia godności" oraz "systemowego napiętnowania przestępstw pedofilskich oraz sprawców takich czynów". Efekty prac komisji mają zaś doprowadzić m.in. do zapewnienia zadośćuczynienia za poczucie wyrządzonej krzywdy osobom, które jako dzieci cierpiały na skutek przestępstw pedofilskich.

Komisja, jak poinformowano w informacji rządowej, z uwagi na charakter swoich zadań będzie niezależna od organów władzy publicznej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2019 r.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu i jego procedowanie na posiedzeniu rządu jest Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów.

lk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama