Kraków: trwa międzynarodowa konferencja o "Osobie i czynie"

W dniach 22-23 października 2019 na UPJPII w Krakowie odbywa się konferencja upamiętniającą pierwsze polskie wydanie „Osoby i czynu” – najbardziej fundamentalnego z dzieł filozoficznych Karola Wojtyły.

W dziele tym Wojtyła zaproponował własną filozofię człowieka, która z jednej strony była głęboko osadzona w tradycji myśli chrześcijańskiej, z drugiej bardzo nowoczesna, dzięki nawiązaniom do toczących się wówczas dyskusji filozoficznych. Koncepcja wypracowana w tym dziele obecna była w całej dalszej intelektualnej działalności Karola Wojtyły, nie tylko jako biskupa krakowskiego, lecz także papieża Jana Pawła II. Wątki poruszane w „Osobie i czynie” stały się punktem odniesienia dla wielu myślicieli i są do dziś dyskutowane w ośrodkach akademickich na całym świecie.

W trakcie konferencji organizatorzy zamierzają przypomnieć okoliczności powstania tego niezwykle ważnego dzieła oraz wskazać zarówno tradycyjne wątki, które poruszał i rozwijał Karol Wojtyła, jak i przypomnieć o dyskusjach, w które Autor włączył się poprzez napisanie „Osoby i czynu”. Chcą również ukazać, w jaki sposób wypracowana w tej książce koncepcja człowieka obecna jest w nauczaniu papieża Jana Pawła II, a zatem jaki wpływ miała ona na kształtowanie się nie tylko chrześcijańskiej refleksji filozoficznej i teologicznej, lecz także na szeroko pojętą refleksję humanistyczną. Zamierzają także wskazać te wątki, które nie zostały jeszcze wystarczająco mocno wyakcentowane i rozwinięte.

Dziedzictwo myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II nie zostało jeszcze w pełni przyswojone ani wykorzystane. Organizatorzy ufają, że konferencja pozwoli ukazać nie tylko wpływ Wojtyły na myśl naszych czasów, lecz także wpływ intelektualnego środowiska krakowskiego, które współtworzył, na refleksję o zasięgu ogólnoświatowym.

Konferencję zorganizowała Katedra Filozofii Człowieka na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Zakon Rycerzy Kolumba oraz Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu.

Program

22 października

9.00–9.10 – otwarcie – ks. Jarosław Jagiełło i Przedstawiciel Zakonu Rycerzy Kolumba
9.10–9.45 – Abp Marek Jędraszewski Rok 1968: w poszukiwaniu prawdy o człowieku
9.45–10.15 – ks. Miłosz HołdaKarola Wojtyły koncepcja osoby po Auschwitz
10.15–10.45 – Jarosław Kupczak OPObecność klasycznej metafizyki w „Osobie i czynie”
10.45–11.00 – przerwa na kawę

11.00–12.00 – Kard. Marian JaworskiU źródeł powstania „Osoby i czynu” – wspomnienia świadka (rozmowa z Księdzem Kardynałem)

12.00–12.30 – ks. Tadeusz BiesagaAutoteleologia osoby a teleologia natury ludzkiej w antropologii Karola Wojtyły
12.30–13.00 – Anna Karoń-OstrowskaWizja człowieka w myśli Karola Wojtyły po „Osobie i czynie” – czy osoba jest substancją czy relacją?
13.00–13.45 – dyskusja
13.45–15.00 – obiad

15.00–15.30 – Marek RembierzMiędzy samostanowieniem a współuczestnictwem i współdziałaniem. Dynamika osoby i jej dialogiczne otwarcie w ujęciu antropologii Karola Wojtyły
15.30–16.00 – Michał ŁuczewskiOsoba, terapia i przywództwo
16.00–16.30 – John HittingerMoral Truthfulness and the Recovery of Conscience
16.30–17.00 – dyskusja
17.00–17.15 – przerwa na kawę

17.15–17.45 – ks. Kazimierz Rynkiewicz„Osoba i czyn” w kontekście antropologicznym – model filozoficzny teorii działania
17.45–18.15 – Ulrike ImdahlKarol Wojtylas Philosophie von "Person und Tat" und ihre Bedeutung für die Praxis und Medizin anhand von drei Beispielen
18.15–18.45 – Aude SuramyPersonne et acte et le mystère de l'incarnation
18.45–19.15 – dyskusja

23 października

10.00–10.30 – ks. Pavol DancakContemporary Reflection on Participation as an Essential Dimension of Philosophy of Education in the Context of "Person and Act”
10.30–11.00 – Grzegorz IgnatikPerson and act in the sacramental dimension of the language/speech of the body
11.00–11.15 – przerwa na kawę

11.00–12.00 – Kard. Stanisław Dziwisz Karol Wojtyła – Filozof i Duszpasterz (rozmowa z Księdzem Kardynałem)

12.00–12.30 – Rocco ButtiglioneWojtyła i punkt wyjścia filozofii
12.30–13.15 – dyskusja
13.15–15.00 – obiad

15.00–15.30 – Krzysztof Stachewicz Być autentycznym we wspólnocie. Analiza autentyczności w „Osobie i czynie” w kontekście współczesnej myśli filozoficznej
15.30–16.00 – ks. Grzegorz HołubWojtyłowska koncepcja świadomości a 'ja' aksjologiczne
16.00–16.30 – ks. Jarosław Jagiełło„Osoba i czyn”: z ducha solidarności
16.30–17.00 – dyskusja

Źródło: Biuro Prasowe UPJPII

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao