Licheń: 59. rocznica święceń kapłańskich ks. Franciszka Bieniasza MIC

Za dar 59 lat życia kapłańskiego ks. Franciszka Bieniasza MIC modlono się dziś w licheńskiej bazylice w trakcie Mszy św. o godz. 12.00.

Eucharystii przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej Zgromadzenia Księży Marianów. Eucharystię koncelebrował także ksiądz jubilat, który dokładnie 59 lat temu, 11 września 1960 roku, przyjął święcenia kapłańskie w Hereford w Anglii.

W homilii ks. Binda, odnosząc się do odczytanej Ewangelii wg św. Łukasza mówił, iż musimy troszczyć się o swoje życie każdego dnia, aby była w nas łaska Boża.

- „Musimy dbać o strój wewnętrzny naszego serca. Jesteśmy u Maryi, Matki naszego Pana i naszej, aby być z Nią i odnowić swoje życie duchowe. Sensem pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych jest to, aby zadbać o właściwy stan swojego ducha. Dlatego wielu korzysta z sakramentu pokuty i pojednania, dzięki czemu zaprasza do swego serca Jezusa, aby to On przemieniał nasze życie.”

Homileta zaznaczył także, że „potrzebujemy Bożego ducha, aby zmienić swoje życie. On jest pokarmem na naszej drodze od wieczności. Pozwólmy się Jezusowi prowadzić. Przyjmijmy Go do swojego serca” - zakończył marianin.

Eucharystię koncelebrował także ks. Franciszek Bieniasz MIC. Niestety ze względu na chorobę, marianin nie mógł stać przy ołtarzu, a znajdował się tuż przy prezbiterium, na swoim wózku elektrycznym, który pozwala przemieszczać się kapłanowi.


CURRICULUM  VITAE

Ks. Franciszek Maciej Bieniasz urodził się 24 maja 1925 roku w Krzemienicy w diecezji przemyskiej. Podczas wojny pobierał naukę w dwuletniej Szkole Handlowej w Łańcucie i tam uzyskał „małą maturę”. Następnie w latach 1944-46 był uczniem Liceum Handlowego w Rzeszowie, gdzie zdobył świadectwo dojrzałości.

Do Zgromadzenia Księży Marianów został przyjęty w 1953 r i skierowany do nowicjatu w Skórcu, gdzie 4 października 1954 r. złożył pierwsze śluby zakonne. W latach 1954-56 ukończył studia filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym księży marianów ówcześnie deportowanym do Gietrzwałdu. Podczas przerwy w studiach w roku 1956-57 pełnił obowiązki zakrystiana w Grudziądzu przy kościele rektoralnym pw. św. Franciszka Ksawerego. W roku 1957-58 ukończył w Warszawie pierwszy rok teologii. W lipcu 1958 r. otrzymał zgodę od przełożonego prowincji  na trzymiesięczny wyjazd do Anglii „celem odwiedzin swojego brata”. Tam, po głębokim namyśle i po rozmowie z wizytatorem generalnym, postanowił pozostać w Anglii. Kontynuował studia teologii u oo. benedyktynów w Bellmont Abbey. Profesję wieczystą złożył 4 października 1959 r. w Hereford i tamże, 11 września 1960 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa J. Petit. W Anglii przyjął obywatelstwo brytyjskie.

W latach 1981-86 ks. Franciszek Bieniasz MIC był prowincjalnym duszpasterzem powołań a także przełożonym domu w Fawley Court pod Londynem.  W 1986 r. poprosił o przyjazd do Polski, gdzie został skierowany do pracy w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W kwietniu 1989 r. Konsulat Generalny w Londynie powiadomił, że władze polskie wyraziły zgodę na osiedlenie się ks. Franciszka w Polsce, jako cudzoziemca. W 1992 r. ponownie poprosił ks. Generała o przeniesienie na stałe do Prowincji Polskiej. Uzyskał przeniesienie datowane na 18 maja 1992 r. W latach 1993-2001 przeniesiony do Lublina, został ojcem duchownym i spowiednikiem w mariańskim Wyższym Seminarium Duchownym  (1993-97), a następnie spowiednikiem mariańskich alumnów (1997-2001). Podczas pobytu w Lublinie należał do Prowincjalnej Komisji ds. Formacji.

W roku 2006 ponownie został przeniesiony do Lichenia i skierowany do pracy w Sanktuarium Matki Bożej, gdzie mieszka i posługuje do dziś pełniąc rolę spowiednika.

Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama