List intencyjny o współpracy partnerskiej pomiędzy UPJPII a Gminą Wadowice

Podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a Gminą Wadowice o współpracy, gwarantuje poszerzenie zakresu wspólnych działań.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, reprezentowany przez JM Rektora ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka i Gmina Wadowice, którą reprezentował Burmistrz Wadowic - Bartosz Kaliński podpisały umowę o partnerskiej współpracy w zakresie:

-    dydaktyczno - naukowym, między innymi poprzez organizację  prowadzonych przez pracowników UPJPII otwartych wykładów, związanych z postacią Świętego Jana Pawła II
-    wypracowania koncepcji rozwoju ośrodka uczelni na terenie miasta Wadowice
-    wymiany informacji, spostrzeżeń i doświadczeń
-    wzajemnego promowania stron

Współpraca z instytucjami w Wadowicach nie jest dla Uniwersytetu czymś nowym. Dość przypomnieć ostatnią konferencję "Wadowice 7 czerwca 1979. 40 lat później", zorganizowaną wspólnie z Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, czy niedawno zorganizowaną studencką pielgrzymkę do Wadowic pogłębiającą wiedzę o patronie Uczelni. Dr Paulina Guzik, pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS UPJPII realizuje obecnie w Wadowicach część zdjęć do filmowego projektu "Jan Paweł II - Światowy Ambasador Humanistyki". Jednak wszystko, co zostało tutaj wymienione zasadzało się na współpracy z Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a Gminą Wadowice o współpracy gwarantuje, ale co najważniejsze - ułatwi - poszerzenie zakresu wspólnych działań.

źródło: Marta Mastyło, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

« 1 »

reklama

reklama

reklama