Ochrona danych osobowych tematem zebrania Konferencji Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

W dniach odbyła 9-12 kwietnia 2019 r. odbyło się 139. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie.

Jednym z bieżących wyzwań, o których dyskutowano w ramach spotkania był temat ochrony danych osobowych w działalności kościelnych osób prawnych.

Na zaproszenie Sekretariatu KWPŻZZ wykład wygłosił ks. Piotr Kroczek – Kościelny Inspektor Ochrony Danych. Prelegent w swoim wystąpieniu przedstawił wstępny raport z wdrożenia Dekretu KEP regulującego ochronę danych osobowych w żeńskich zgromadzeniach zakonnych.

Prelekcja dotyczyła także zadań, które stoją przed zgromadzeniami zakonnymi prowadzącymi działalność charytatywno-opiekuńczą i oświatową w związku z koniecznością zapewnienia ochrony prywatności. Podczas wykładu przybliżone zostały także sprawy praktyczne uwzględniające prawo własne żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz specyfikę funkcji i zadań władz zakonnych.

Wykład był też okazją do zadawania pytań i dał możliwość skonsultowania przyjętych i stosowanych już rozwiązań dotyczących regulacji z zakresu danych osobowych.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama