Po pierwsze - MIŁOŚĆ, czyli... zostań wolontariuszem!

Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Poznańskiej poszukuje chętnych osób, które będą odwiedzać w domach osoby chore i starsze.

Do tej pory w wolontariat zaangażowało się blisko 187 osób, które każdego dnia niosą pomoc potrzebującym.

Wolontariat domowy – to płaszczyzna, na którą Caritas otwiera się w odpowiedzi na zgłoszenia osób potrzebujących, poszukujących wolontariuszy do pracy w środowisku domowym z osobami samotnymi, starszymi i chorymi. Ideą podjętej inicjatywy jest zadbanie o osoby, które nie mogą angażować się w życie społeczne, ze względu na ciężki stan fizyczny lub psychiczny. Organizacja chce również dotrzeć z pomocą do osób, które zostały opuszczone przez rodzinę lub są samotne ze względu na brak czasu rodziny.

Hasłem działań podjętych w ramach wolontariatu jest – „Po pierwsze miłość”, które nawiązuje do 1. Listu do Koryntian – „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”

Wolontariusze działają na trzech płaszczyznach – wolontariat domowy, akcyjny i w miejscach pomocy - jadłodajnie, świetlice socjoterapeutyczne, dom pomocy społecznej, wolontariat szpitalny czy specjalny ośrodek wychowawczy.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat Caritas. Szczegóły dotyczące działalności Centrum Wolontariatu Caritas można znaleźć na stronie www.popierwszemilosc.pl.

Centrum Wolontariatu Caritas działa przy Caritas Archidiecezji Poznańskiej od września 2018 roku i zrzesza Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz Indywidualny Wolontariat Caritas. Inicjatywa powstała, aby nie tylko nieść pomoc potrzebującym, ale również promować ideę wolontariatu i formować wolontariuszy.

Źródło: Archidiecezja Poznańska
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama