Popychanie, bicie, dławienie - badania potwierdzają brutalizację pornografii

Mamy obecnie więcej scen naruszających podmiotowość partnerów seksualnych.

Biorąc pod uwagę charakter agresji fizycznej, nastąpił wzrost występowania np. takich zachowań, jak popychanie, uderzanie ręką czy dławienie – podkreśla autor badań nad pornografią dr hab. Mateusz Gola. Wyniki analizy przeprowadzonej na zlecenie Stowarzyszenia Twoja Sprawa, wykazały, że od lat 90. brutalność treści pornograficznych znacznie wzrosła.

Celem przeprowadzonej analizy była ocena filmów pod kątem zmian treści, w tym brutalizacji, na przestrzeni ostatnich 30 lat. Badacze nie mają wątpliwości, że we współczesnej pornografii internetowej jest coraz więcej przemocy. Wzrost zachowań przemocowych jest szczególnie widoczny przy porównaniu treści pornograficznych z lat 90. z tymi, które wyprodukowano w latach 2005-2008. Analizie poddano filmy dla dorosłych, w których wystąpiły aktorki tej branży cieszące się największą popularnością od lat 90. do czasów współczesnych.

– Dzięki analizom widzimy zmiany na skali brutalnych zachowań seksualnych. Wiele z tych, które obecnie czy nawet od wczesnych lat dwutysięcznych występują w filmach na porządku dziennym, nie pojawiały się na przykład w materiałach produkowanych w latach 90. Mamy obecnie więcej scen mocniej naruszających podmiotowość partnerów seksualnych. Biorąc pod uwagę charakter agresji fizycznej, nastąpił wzrost występowania np. takich zachowań, jak popychanie, uderzanie ręką czy dławienie - wyjaśnia autor badań dr hab. Mateusz Gola.

Odnotowano również różnice w postrzeganiu filmów pornograficznych przez kobiety i mężczyzn. - Kobiety częściej dostrzegają w filmach uprzedmiotawiające pozycje seksualne oraz zachowania obrażające je. Te wyniki były niezależne od daty produkcji filmów – wyjaśnił Mateusz Gola. Wyniki badań potwierdziły także stosowanie w pornografii przemocy w sferze werbalnej, uderzającej zwykle w kobiety, przez okazywanie słownej dominacji i obrażanie.

Jak podkreśliła seksuolog dr n. med. Bogdan Stelmach, wyniki badań nie zaskakują. Branża pornograficzna podąża za potrzebami klientów, a ci potrzebują coraz bardziej ekstremalnych treści. - Obserwuję to w moim gabinecie. Pacjenci wprost deklarują, że korzystają z materiałów pornograficznych, których jeszcze jakiś czas temu nie oglądaliby, bo byłyby one dla nich zbyt obsceniczne. Taki stan rzeczy jest charakterystyczny dla mechanizmu uzależnienia, o czym mówi się już wprost w badaniach zarówno w Polsce i za granicą – skomentowała.

Z raportem można zapoznać się na stronie https://www.twojasprawa.org.pl oraz portalu opornografii.pl.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa od lat podejmuje działania na rzecz upowszechniania wiedzy na temat szkodliwości konsumpcji pornografii w kontekście dzieci i młodzieży. Łatwy dostęp do takich materiałów stwarza realne zagrożenie dla stanu zdrowia tysięcy małoletnich, którzy mogą stać się ofiarami uzależnienia od tego typu treści.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, rozpowszechnianie pornografii w sposób niezabezpieczony przed dostępem do niej osób małoletnich poniżej 15. roku życia jest przestępstwem, podobnie jak reklama i promocja tego typu działalności. Z kolei produkowanie i rozpowszechnianie pornografii związanej z prezentowaniem przemocy jest zakazane niezależnie od tego, do jakiej grupy wiekowej dociera. Wykazane w wynikach badań brutalizowanie się treści pornograficznych uświadamia, jaką szkodliwość społeczną niosą za sobą wspomniane przestępstwa.

Więcej na www.opornografii.pl.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Podejmuje również działania, które eliminują z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizuje te działania poprzez działania prawne, edukację i popularyzację aktualnych badań naukowych na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. Dla rodziców, STS opracowało materiały edukacyjne oraz specjalne szkolenie pt. „Jak chronić dziecko przed pornografią”.

Szczegóły dotyczące organizacji szkoleń dostępne są na stronie www.opornografii.pl, a także www.twojasprawa.org.pl.

ar, Twoja Sprawa / Warszawa

www.opornografii.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao