Powołana została Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

W trakcie ostatniego spotkania Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych powołano Radę Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Chrystusa Króla

Dzieło Intronizacji

Od kilku lat odbywają się systematyczne spotkania Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. Przewodzi im ks. bp Stanisław Jamrozek, Delagat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. W skład Zespołu wchodzą księża teolodzy oraz świeccy liderzy zrzeszeń zajmujących się szerzeniem królestwa Chrystusowego w Polsce. W ramach prac Zespołu przygotowane zostały obchody dwóch rocznic proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana z 2016 roku.

Dnia 5 lutego br. podczas kolejnego spotkania została powołana do życia Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, zaś spośród jej członków został wyłoniony Zarząd: Przewodniczący Zarządu – prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, I Wiceprzewodniczący – Barbara Pasternak, prezes Fundacji Serca Jezusa, II Wiceprzewodniczący – Adam Kędzierski, organizator Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla, Skarbnik – dr Anna Krogulska, prezes Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja”, Sekretarz – Piotr Pikuła, prezes Stowarzyszenia „Róża”, Członek Zarządu – Henryk Glinkowski, założyciel i były prezes Stowarzyszenia pt. Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski, Członek Zarządu – Alicja Kondraciuk, z Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”.

Pierwszym zadaniem powołanego Zarządu będzie nadanie Dziełu Intronizacji formalnego kształtu prawnego w świetle prawa kanonicznego i cywilnego, by dzięki temu skuteczniej służyć szerzeniu królowania Jezusa Chrystusa w Polsce.

Piotr Pikuła – Sekretarz Zarządu ODIJChK
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama