Prezentacja książki irackiego biskupa porwanego przez ekstremistów z Al-Kaidy!

Nie chodzi o historię jednego księdza, ta książka ma opowiedzieć o doświadczeniu całej społeczności chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie – podkreśla iracki bp Saad Hanna, porwany w 2016 r. i zmuszany do wyparcia się wiary, torturowany przez muzułmańskich ekstremistów.

„Porwany w Iraku” to książka, w której dzieli się on swoimi wspomnieniami. Prezentacja polskiego wydania odbyła się dziś, z udziałem autora, w Sekretariacie KEP w Warszawie.

- Książka zwiera dużo moich wspomnień, emocji; przytaczam rozmowy z porywaczami, piszę też o gestach dobroci, jakich od nich doświadczyłem – powiedział biskup. Podkreślił, że publikacja ma przybliżać nie tylko doświadczenie jednej osoby ale sytuację chrześcijan w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie. Zwrócił też uwagę, że chrześcijanie wciąż są prześladowani, w różnych miejscach na świecie, czego dowodem są choćby ostatnie dramatyczne wydarzenia na Sri Lance.

Odpowiadając na pytania uczestników prezentacji biskup stwierdził, że doświadczenie porwania głęboko wpłynęło na jego osobowość – jego wiara stała się dojrzalsza i nauczył się bardziej kochać tych, którzy myślą inaczej. Powiedział, że wciąż modli się za porywaczy, o ich nawrócenie i o pokój. Zwrócił uwagę, że ci, którzy go skrzywdzili nie byli wierni swojej własnej religii. Podkreślił jednak, że również ze strony tej grupy ekstremistów doświadczył gestów dobroci.

Biskup poinformował też, że po uwolnieniu nie miał już kontaktu z porywaczami – opuścił Irak, potrzebował rekonwalescencji, kontynuował studia. Gdy wrócił do kraju, znalazł się w innym jego regionie.

Ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP), zwrócił uwagę na dramatyczne statystyki: w 2003 r. w Iraku mieszkało ok. 1,5 mln chrześcijan, w 2019 r. jest ich ok. 200 tys. – Kościół na Bliskim Wschodzie przeżywa swój Wielki Piątek i prosi swoich braci, również w Polsce, by pomogli mu dotrwać do poranka Zmartwychwstania – powiedział cytując słowa jednego z tamtejszych duchownych.

Przypomniał też doświadczenie płonącej katedry Notre Dame. – Oni płonące starożytne kościoły oglądali niemal na co dzień; świątynie zmienione na szalety, bezcenne ikony z wystrzelanymi oczyma – powiedział. – Tam przyznanie się do Chrystusa kosztuje wiele. Tam zdarza się, że za ikony chrześcijanie oddają życie – podkreślił ks. prof. Cisło, ubolewając, że w tym samym czasie w Polsce nawet niektórzy katolicy nie widzą nic niestosownego w tęczowej aureoli wokół głowy Matki Bożej Częstochowskiej i przekonują, że w imię wolności słowa można podrzeć Biblię.

Zaapelował też o nieustanną pamięć o prześladowanych chrześcijanach i pomoc dla nich. – Obojętność zabija. Nie możemy sobie pozwolić na luksus milczenia, musimy o nich mówić, musimy być ich głosem, bo oni go nie mają – powiedział.

Przytoczył też wyniki sondażu przeprowadzonego w jednym z obozów dla uchodźców z Niniwy. Wynikało z niego, że zaledwie 4 proc. mieszkańców miasta chciałoby do niego wrócić. Gdy jednak dowiedzieli się oni, że rząd węgierski i PKWP pomaga w odbudowie domów, okazało się, że zainteresowanych powrotem jest już 50 proc.

Książka „Porwany w Iraku” ukazała się w 2007 r. w języku angielskim w USA. Przetłumaczona już została na język szwedzki. Polskie tłumaczenie ukazało się w Edycji Świętego Pawła.

Jak podkreślił dyrektor wydawnictwa, ks. Daniel Luka, publikacji towarzyszyła chęć przybliżenia polskiemu czytelnikowi tematyki związanej z Kościołami Wschodnimi oraz pokazania, że wobec trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie można zachować człowieczeństwo i zachować wiarę.

Bp Saad Sirop Hanna urodził się w 1972 r. Zanim trafił do seminarium w Bagdadzie, został inżynierem aeronautyki. W 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie, po których kontynuował studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i w 2008 r. obronił doktorat z filozofii. W 2014 r. został mianowany biskupem tytularnym Hirty i sprawuje funkcje: wizytatora apostolskiego dla mieszkających w Europie katolików chaldejskich, biskupa pomocniczego patriarchy chaldejskiego w Bagdadzie, w Iraku, i jest profesorem wizytującym w Instytucie Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Notre Dame.

W sierpniu 2006 r. ks. Hanna został porwany w Bagdadzie przez muzułmańskich ekstremistów z Al-Kaidy, był torturowany i przez 28 dni, pod stałą groźbą utraty życia, zmuszany do wyparcia się wiary i Chrystusa. Nie tylko nie wyparł się wiary, ale wybaczył swoim oprawcom. Deklaruje, ze kocha swój kraj i nadal chce dla niego pracować.

Prezentacja książki „Porwany w Iraku” odbyła się w Sekretariacie KEP w Warszawie. Oprócz autora książki wzięli w niej udział ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji PKWP, ks. dr Mariusz Boguszewski, dyrektor biura PKWP oraz ks. Daniel Luka dyrektor Edycji Świętego Pawła.

maj / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama