Religia w szkole - potrzebna czy zbędna?

O wartości i znaczeniu katechezy w szkole opowiedział w wywiadzie udzielonym portalowi Archidiecezja Łódzka ks. dr Marcin Wojtasik.

Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim rozgorzała – już po raz kolejny – debata na temat: czy katecheza powinna odbywać się w szkole, czy salkach katechetycznych? Co odpowiedział na to pytanie ks. Wojtasik - dyrektor Wydziału Katechetycznego łódzkiej kurii, wykładowca katechetyki w WSD w Łodzi oraz nauczyciel religii w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy Polska podpisała Konkordat ze Stolicą Apostolską w konsekwencji tejże umowy lekcja katechezy na stale weszła do szkoły. Po reformach – pod koniec lat 90 na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej do dziś obecna jest ona w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Na przestrzeni czasu obserwuję, że katecheza jest potrzebna, ponieważ my patrzymy często tylko na ten wymiar przekazu wiedzy, ale poza nim jest coś o wiele ważniejszego i cenniejszego. Katecheza niesie ze sobą także ten wymiar wychowawczy, o którym często zapominamy. To właśnie tutaj, upatrywałbym spełnienia się katechezy – poza całym wymiarem edukacyjnym, związanym z przekazem wiedzy, mamy możność kształtowania umysłu młodego człowieka w wartościach ogólnoludzkich, które nie tylko dotyczących wiary i nauki Kościoła.

Źródło: ks. Paweł Kłys / Archidiecezja Łódzka

« 1 »

reklama

reklama

reklama